Thảo luận: Việc bịt lá thí nghiệm bằng băng giấy đen nhằm mục đích gì? Chỉ có phần nào của lá thí nghiệm đã chế tạo được tinh bột? Vì sao em biết?


Thảo luận: Việc bịt lá thí nghiệm bằng băng giấy đen nhằm mục đích gì? Chỉ có phần nào của lá thí nghiệm đã chế tạo được tinh bột? Vì sao em biết?

Đề bài

Thảo luận:

- Việc bịt lá thí nghiệm bằng băng giấy đen nhằm mục đích gì?

- Chỉ có phần nào của lá thí nghiệm đã chế tạo được tinh bột? Vì sao em biết?

- Qua thí nghiệm này ta rút ra được kết luận gì?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Quang hợp

Lời giải chi tiết

- Bịt lá bằng giấy đen làm cho lá cây không tiếp xúc được với ánh sáng, lá không quang hợp được.

- Chỉ có phần không bị bịt giấy mới quang hợp được và tạo ra tinh bột. Bởi vì khi bỏ vào cốc đựng thuốc thử tinh bột thì phần không bị bịt có màu xanh tím (do i ốt tạo phức với tinh bột có màu xanh tím)

- Qua thí nghiệm trên ta có thể kết luận: Ánh sáng là điều kiện cần để diễn ra quang hợp, nếu không có ánh sáng sẽ không có quá trình tạo chất hữu cơ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 182 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí