Thảo luận: Cành rong trong cốc nào chế tạo được tinh bột? Vì sao? Những hiện tượng nào chứng tỏ cành rong trong cốc đó đã thải ra khí? Đó là khí gì?


Cành rong trong cốc nào chế tạo được tinh bột? Vì sao? Những hiện tượng nào chứng tỏ cành rong trong cốc đó đã thải ra khí? Đó là khí gì?

Đề bài

Thảo luận

- Cành rong trong cốc nào chế tạo được tinh bột? Vì sao?

- Những hiện tượng nào chứng tỏ cành rong trong cốc đó đã thải ra khí? Đó là khí gì?

- Có thể rút được kết luận gì qua thí nghiệm?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Quang hợp

Lời giải chi tiết

- Cành rong ở cốc B có quang hợp tạo chất hữu cơ vì được để ngoài ánh sáng.

- Ta thấy ở cốc B có xuất hiện bọt khí, khi đưa que đóm vừa tắt lại bùng cháy chứng tỏ khí đó là khí oxi.

- Kết luận: Quang hợp tạo ra khí oxi.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 85 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí