Vì sao quần chúng cách mạng Pháp tiếp tục nổi dậy?


Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 155 SGK Lịch sử 10

Đề bài

Vì sao quần chúng cách mạng Pháp tiếp tục nổi dậy?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 155 để lí giải.

Lời giải chi tiết

- Mặc dù phái Lập hiến ban hành nhiều chính sách tiến bộ nhưng cuộc sống của nhân dân lao động vẫn chưa được cải thiện: ruộng đất được bán cho nông dân với giá cao nên họ không có khả năng mua, công nhân vẫn đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm.

- Phái Lập hiến ban hành đạo luật cấm công nhân hội họp, bãi công,... làm tăng sự bất mãn trong quân chúng nhân dân.

- Tháng 4-1792, chiến tranh giữa Pháp với liên quân phong kiến Áo - Phổ bùng nổ, đe dọa thành quả cách mạng.

- Phái đại tư sản đứng đầu là nền quân chủ lập hiến tìm mọi cách cấu kết với lực lượng phản động trong và ngoài nước chống phá cách mạng.

⟹ Vì vậy quần chúng nhân dân phải tiếp tục nổi dậy.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí