Những nhà tư tưởng tiến bộ Pháp đã có vai trò như thế nào trong việc chuẩn bị cho cách mạng?


Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 152 SGK Lịch sử 10

Đề bài

Những nhà tư tưởng tiến bộ Pháp đã có vai trò như thế nào trong việc chuẩn bị cho cách mạng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 152 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Những nhà tư tưởng tiến bộ Pháp đã có vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị cho cách mạng:

- Những tư tưởng tiến bộ phê phán những quan điểm lỗi thời, giáo lý lạc hậu, mở đường cho xã  hội phát triển

- Tấn công vào hệ tư tưởng của chế độ phong kiến, dọn đường cho cách mạng xã hội bùng nổ.

- Định hướng cho một xã hội mới trong tương lai.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí