Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 có những điểm tiến bộ và hạn chế gì ?


Đề bài

Tuyên ngôn độc lập năm 1776 có những điểm tiến bộ và hạn chế gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 149, đoạn chữ in nhỏ để trả lời.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

* Tiến bộ:

- Quyền con người và quyền công dân được chính thức công bố trước toàn thể nhân loại.

- Nguyên tắc về chủ quyền của nhân dân được đề cao.

* Hạn chế:

- Tuyên ngôn không đề cập đến việc xóa bỏ chế độ nô lệ cùng việc bóc lột giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

- Thực chất chỉ bảo vệ quyền lợi cho người da trắng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 49 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.