Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 có những điểm tiến bộ và hạn chế gì ?


Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 149 SGK Lịch sử 10

Đề bài

Tuyên ngôn độc lập năm 1776 có những điểm tiến bộ và hạn chế gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 149, đoạn chữ in nhỏ để trả lời.

Lời giải chi tiết

* Tiến bộ:

- Quyền con người và quyền công dân được chính thức công bố trước toàn thể nhân loại.

- Nguyên tắc về chủ quyền của nhân dân được đề cao.

* Hạn chế:

- Tuyên ngôn không đề cập đến việc xóa bỏ chế độ nô lệ cùng việc bóc lột giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

- Thực chất chỉ bảo vệ quyền lợi cho người da trắng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 41 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài