Trình bày kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập.

Bình chọn:
4.1 trên 32 phiếu

Giải bài tập 2 trang 150 SGK Lịch sử 10

Đề bài

Trình bày kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 150 để trả lời.

Lời giải chi tiết

* Kết quả:

- Tháng 9-1783, Hòa ước Vec-xai được kí kết, Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.

- Năm 1787, Hiến pháp nước Mĩ được thông qua, củng cố vị trí nhà nước mới.

* Ý nghĩa:

- Giải phóng Bắc Mĩ khỏi sự thống trị của thực dân Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh của nhân dân Mĩ La-tinh cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 10 - Xem ngay

Hãy trình bày diễn biến chính cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. Hãy trình bày diễn biến chính cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

Giải bài tập 1 trang 150 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Yếu tố nào giúp nghĩa quân Bắc Mĩ chiến thắng quân Anh? Yếu tố nào giúp nghĩa quân Bắc Mĩ chiến thắng quân Anh?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 149 SGK Lịch sử 10. Yếu tố nào giúp nghĩa quân Bắc Mĩ chiến thắng quân Anh?

Xem chi tiết
Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 có những điểm tiến bộ và hạn chế gì ? Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 có những điểm tiến bộ và hạn chế gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 149 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Nước Mĩ được thành lập trong hoàn cảnh nào? Nước Mĩ được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 149 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Thống kê các triều đại trong lịch sử dân tộc từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX. Thống kê các triều đại trong lịch sử dân tộc từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX.

Giải bài tập 1 trang 136 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XV. Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.

Giải bài tập 1 trang 100 SGK Lịch sử 10. Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm

Xem chi tiết
Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Giải bài tập 3 trang 100 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Trình bày những chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta. Trình bày những chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta.

Giải bài tập 1 trang 82 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay