Trả lời Luyện tập vận dụng trang 109 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Hãy tìm một hình có trục đối xứng và chỉ ra trục đối xứng của hình đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Có rất nhiều hình có trục đối xứng 

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5. Hình có trục đối xứng


Hỏi bài