Trả lời Hoạt động trang 108 SGK Toán 6 Cánh diều


Lấy hai chiếc ê ke giống nhau để xếp thành hình như Hình 42.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

I. Hình có trục đối xứng

HĐ a

Lấy hai chiếc ê ke giống nhau để xếp thành hình như Hình 42.

Phương pháp giải:

Thực hiện theo thầy cô giáo hướng dẫn.

Lời giải chi tiết:

Gắn hai phần ê ke có độ dài bằng nhau vào thì được hình như sau:

HĐ b

Lấy bốn chiếc bìa giống nhau để xếp thành hình như Hình 43.

Phương pháp giải:

Thực hiện theo thầy cô giáo hướng dẫn.

Lời giải chi tiết:

Gắn 4 chiếc bìa như hình sau:


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí