Trả lời Hoạt động trang 108 SGK Toán 6 Cánh diều


Lấy hai chiếc ê ke giống nhau để xếp thành hình như Hình 42.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

I. Hình có trục đối xứng

HĐ a

Lấy hai chiếc ê ke giống nhau để xếp thành hình như Hình 42.

Phương pháp giải:

Thực hiện theo thầy cô giáo hướng dẫn.

Lời giải chi tiết:

Gắn hai phần ê ke có độ dài bằng nhau vào thì được hình như hình sau:

HĐ b

Lấy bốn chiếc bìa giống nhau để xếp thành hình như Hình 43.

Phương pháp giải:

Thực hiện theo thầy cô giáo hướng dẫn.

Lời giải chi tiết:

Gắn 4 ê ke như hình sau:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5. Hình có trục đối xứng


Hỏi bài