Lý thuyết Hình có trục đối xứng Toán 6 Cánh diều


Lý thuyết Hình có trục đối xứng Toán 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

 

1. Hình có trục đối xứng

Có một đường thẳng d chia hình thành hai phần mà khi ta “gấp” hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Những hình như thế là hình có trục đối xứng và đường thẳng d là trục đối xứng của nó.

2. Trục đối xứng của một số hình

Ví dụ:

 

Đường tròn: Mỗi đường thăng đi qua tâm là một trục đối xứng.

 

Hình thoi: Mỗi đường chéo là một trục đối xứng.

 

Hình chữ nhật: Mỗi đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh đối diện là một trục đối xứng của hình chữ nhật.

 

 

 

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5. Hình có trục đối xứng