Trả lời Hoạt động 3 trang 91 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2


Quan sát đồng hồ lúc 12 giờ. Nếu ta coi vị trí gắn hai kim trên mặt đồng hồ là gốc 0, kim phút nằm trên tia Ox, kim giờ nằm trên tia Oy Hình 59 thì hai tia Ox và Oy có đặc điểm gì?

Đề bài

Quan sát đồng hồ lúc 12 giờ.

Nếu ta coi vị trí gắn hai kim trên mặt đồng hồ là gốc 0, kim phút nằm trên tia Ox, kim giờ nằm trên tia Oy (Hình 59) thì hai tia Ox và Oy có đặc điểm gì?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát Hình 59 và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

Hai tia Ox và Oy trùng khít lên nhau

Lời giải hay


Bình chọn:
4.3 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí