Trả lời Hoạt động 2 trang 90 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2


Đề bài

Quan sát đồng hồ lúc 6 giờ. Nếu ta coi vị trí gắn hai kim trên mặt đồng hồ là gốc 0, kim phút nằm trên tia Ox, kim giờ nằm trên tia Oy (Hình 56) thì hai tia Ox và Oy có đặc điểm gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát đồng hồ Hình 56 rồi trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

Hai tia Ox và Oy tạo thành một đường thẳng xy.

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4. Tia