Lý thuyết Tia Toán 6 Cánh diều


Lý thuyết Tia Toán 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

1. Tia

Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O lđược gọi là một tia gốc O.

Chú ý:

     •  Từ một điểm O kẻ một vạch thẳng về một phía của điểm O để biểu diễn một tia gốc O

     •  Nếu A là một điểm tùy ý trên tia Ox, ta có thể gọi tia Ox là tia OA.

     •  Khi viết (đọc) tia ta phải viết (đọc) gốc của tia trước.

2. Hai tia đối nhau

Hai tia chung gốc Ox, Oy tạo thành đường thẳng xy được gọi là hai tia đối nhau

3. Hai tia trùng nhau

Lấy điểm A khác O thuộc tia Ox. Tia Ox và tia OA là 2 tia trùng nhau

Chú ý: Hai tia trùng nhau thì phải có chung điểm gốc

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4. Tia