Trả lời Hoạt động 3 trang 105 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2


Đề bài

Tìm hiểu ý nghĩa và ứng dụng của việc sắp xếp thành các vị trí thẳng hàng trong thực tiễn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên tưởng các hình ảnh sắp thẳng hàng trong thực tế

Lời giải chi tiết

Việc xếp thành các vị trí thẳng hàng giúp giải thích một số hiện tượng khoa học như Nhật thực, Nguyệt thực; đảm bảo tính thẩm mĩ, khoa học trong nghệ thuật, kiến trúc; đảm bảo tính công bằng;…

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu