Trả lời Hoạt động 2 trang 105 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2


Đề bài

Tìm kiếm thêm những hình ảnh về sắp xếp thành các vị trí thẳng hàng trong thực tiễn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên tưởng các hình ảnh sắp thẳng hàng trong thực tế

Lời giải chi tiết

Những hình ảnh về sắp xếp thành các vị trí thẳng hàng trongg thực tiễn: xếp hàng khi mua sắm, sắp đội hình,…


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu