Trả lời Câu hỏi khởi động trang 104 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Việc sắp xếp thành các vị trí thẳng hàng có ý nghĩa gì thực tiễn?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ với những sự vật được xếp thành các vị trí thẳng hàng để suy ra ý nghĩa

Lời giải chi tiết

Việc sắp xếp thành các vị trí thẳng hàng mang lại tính thẩm mĩ, tạo tính khoa học,…


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu