Trả lời câu hỏi mục 2 trang 151 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

1. Xác định trên hình 1 phạm vi của năm đới khí hậu trên Trái Đất.

Hình 1. Các đới khí hậu trên Trái Đất

2. Hãy lựa chọn và trình bày khái quát đặc điểm của một đới khí hậu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 1 SGK.

Lời giải chi tiết

1. Phạm vi của năm đới khí hậu trên Trái Đất

- Đới nóng (nhiệt đới): 27o23’B – 27o23’N.

- Hai đới ôn hòa (ôn đới): 27o23’B – 66o33’B và 27o23’N – 66o33’N.

- Hai đới lạnh (hàn đới): 66o33’B – cực Bắc và 66o33’N – cực Nam.

2. Ví dụ: Trình bày đặc điểm của đới nóng (nhiệt đới)

- Quanh năm nóng, nhiệt độ trung bình năm không thấp hơn 20oC.

- Lượng mưa trung bình: 1000 - trên 2000 mm.

- Gió thổi thường xuyên: Gió Mậu dịch.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu