Soạn giải bài 2 phần Luyện tập - vận dụng trang 23 SGK Lịch sử 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Đời sống vật chất, tinh thần và tổ chức xã hội của Người tinh khôn có những điểm nào tiến bộ hơn so với Người tối cổ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào thông tin cung cấp

Lời giải chi tiết

Đời sống vật chất, tinh thần và tổ chức xã hội của Người tinh khôn có những điểm tiến bộ hơn so với Người tối cổ:

+Từ sống trong hang động đã biết dựng lều bằng cành cây hoặc xương thú để ở.

+ Từ bầy người nguyên thủy sống quần tụ trong các thị tộc 2, 3 thế hệ có cùng dòng máu sinh sống.

+ Bắt đầu có ý thức về đời sống tâm linh và tục chôn cúng người chết. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5. Xã hội nguyên thủy


Hỏi bài