Phát triển và tôi luyện truyền thống yêu nước trong các thế kỉ phong kiến độc lập


Tóm tắt mục II. Phát triển và tôi luyện truyền thống yêu nước trong các thế kỉ phong kiến độc lập

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục a

a) Bối cảnh lịch sử

- Đất nước trở lại độc lập, tự chủ.

- Nhưng sau 1000 năm Bắc thuộc nền kinh tế trở nên lạc hậu, đói nghèo và đang trong quá trình phân hóa của chế độ phong kiến.

- Các thế lực phương Bắc chưa từ bỏ âm mưu xâm lược phương Nam.

=> Lòng yêu nước ngày càng được phát huy, tôi luyện.

Mục b

b) Biểu hiện

- Ý thức vươn lên xây dựng phát triển nền kinh tế tự chủ, nền văn hóa đậm đà bản sắc truyền thống của dân tộc.

- Tinh thần chiến đấu chống giặc ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc của mỗi người Việt.

- Ý thức đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, mọi dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Lòng tự hào dân tộc, biết ơn tổ tiên.

- Ý thức vì dân, thương dân của giai cấp thống trị tiến bộ - yêu nước gắn với thương dân - mang yếu tố nhân dân.

ND chính

Phát triển và tôi luyện truyền thống yêu nước trong các thế kỉ phong kiến độc lập: bối cảnh lịch sử và biểu hiện.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.