Lý thuyết thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Lý thuyết thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Hướng dẫn đọc biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Khi đọc biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa cần chú ý:

- Trục bên tay trái thể hiện yếu tố nào. Đơn vị đo của yếu tố đó.

- Trục bên tay phải thể hiện yếu tố nào. Đơn vị do của yếu tố đó.

- Biểu đồ cột màu xanh thể hiện cho những yếu tố nào.

- Đường biểu diễn màu đỏ thể hiện yếu tố nào.

- Trục ngang thể hiện yếu tố nào.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu