Phần câu hỏi bài 4 trang 80 Vở bài tập toán 8 tập 2


Giải phần câu hỏi bài 4 trang 80 VBT toán 8 tập 2. Tam giác A'B'C' đồng dạng tam giác ABC theo tỉ số...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 9

\(\Delta A'B'C' \backsim \Delta ABC\) theo tỉ số \(k = \dfrac{1}{3}\). \(\Delta ABC \backsim \Delta ABC\) theo tỉ số \(k'\) bằng:

(A) \(\dfrac{1}{3}\)            (B) \(\dfrac{1}{2}\)                      (C) \(3\)

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước khẳng định đúng.

Phương pháp giải:

Tam giác \(\Delta A'B'C' \backsim \Delta ABC\) theo tỉ số \(k\) thì \(\Delta ABC \backsim \Delta A'B'C'\) theo tỉ số \(\dfrac{1}{k}\)

Lời giải chi tiết:

Tam giác \(\Delta A'B'C' \backsim \Delta ABC\) theo tỉ số \(k = \dfrac{1}{3}\) thì \(\Delta ABC \backsim \Delta A'B'C'\) theo tỉ số \(\dfrac{1}{k} = 3\).

Chọn C. 

Câu 10

\(\Delta ABC \backsim \Delta DEF\) theo tỉ số \({k_1} = \dfrac{1}{2}\), \(\Delta DEF \backsim \Delta PMN\) theo tỉ số \({k_2} = \dfrac{1}{3}\). Khi đó \(\Delta ABC \backsim \Delta PMN\) theo tỉ số \({k_3}\) bằng:

A. \(\dfrac{5}{6}\)                         B. \(\dfrac{1}{6}\)

C. \(\dfrac{2}{3}\)                         D. \(\dfrac{3}{2}\)

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước khẳng định đúng.

Phương pháp giải:

\(\Delta ABC \backsim \Delta DEF\) theo tỉ số \({k_1}\), \(\Delta DEF \backsim \Delta PMN\) theo tỉ số \({k_2}\). Khi đó \(\Delta ABC \backsim \Delta PMN\) theo tỉ số \({k_3} = {k_1}{k_2}\). 

Lời giải chi tiết:

\(\Delta ABC \backsim \Delta DEF\) theo tỉ số \({k_1} = \dfrac{1}{2}\)\(\Delta DEF \backsim \Delta PMN\) theo tỉ số \({k_2} = \dfrac{1}{3}\).

Khi đó \(\Delta ABC \backsim \Delta PMN\) theo tỉ số \({k_3} = {k_1}{k_2} = \dfrac{1}{2}.\dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{6}\).

Chọn B.

Câu 11

\(\Delta A'B'C' \backsim \Delta ABC\) theo tỉ số \({k_1} = \dfrac{1}{3}\), \(\Delta A''B''C'' \backsim \Delta ABC\) theo tỉ số \({k_2} = \dfrac{1}{3}\) (h.23). Khi đó \(\Delta A'B'C' \backsim \Delta A''B''C''\) theo tỉ số \({k_3}\) bằng:

(A) \(\dfrac{1}{6}\)                   (B) \(\dfrac{1}{9}\)                     (C) \(1\)

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước khẳng định đúng.

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất của tam giác đồng dạng: 

- Tam giác \(\Delta A'B'C' \backsim \Delta ABC\) theo tỉ số \(k\) thì \(\Delta ABC \backsim \Delta A'B'C'\) theo tỉ số \(\dfrac{1}{k}\).

\(\Delta ABC \backsim \Delta DEF\) theo tỉ số \({k_1}\)\(\Delta DEF \backsim \Delta PMN\) theo tỉ số \({k_2}\). Khi đó \(\Delta ABC \backsim \Delta PMN\) theo tỉ số \({k_3} = {k_1}{k_2}\).

Lời giải chi tiết:

\(\Delta A'B'C' \backsim \Delta ABC\) theo tỉ số \({k_1} = \dfrac{1}{3}\).

\(\Delta A''B''C'' \backsim \Delta ABC\) theo tỉ số \({k_2} = \dfrac{1}{3}\)\( \Rightarrow \Delta ABC \backsim \Delta A''B''C''\) theo tỉ số \({k_2}' = \dfrac{1}{{{k_2}}} = 3\)

Khi đó \(\Delta A'B'C' \backsim \Delta A''B''C''\) theo tỉ số \({k_3} = {k_1}.{k_2}' = \dfrac{1}{3}.3 = 1\).

Chọn C. 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài