Bài 19 trang 82 Vở bài tập toán 8 tập 2


Giải bài 19 trang 82 VBT toán 8 tập 2. Tam giác A'B'C'đồng dạng tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng...

Đề bài

\(∆A'B'C'\) ∽ \(∆ABC\) theo tỉ số đồng dạng \(k= \dfrac{3}{5}\).

a) Tính tỉ số chu vi của hai tam giác đã cho.

b) Cho biết chu vi của hai tam giác trên là \(40\) dm, tính chu vi của mỗi tam giác.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng:

- Tính chất hai tam giác đồng dạng.

- Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

Lời giải chi tiết

a)  \(∆A'B'C'\) ∽ \(∆ABC\) theo tỉ số đồng dạng \(k= \dfrac{3}{5}\), do đó ta có:

\( \dfrac{A'B'}{AB} = \dfrac{B'C'}{BC} = \dfrac{C'A'}{CA} = \dfrac{3}{5}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\( \dfrac{A'B'+A'C'+B'C'}{AB+AC+BC}=\dfrac{3}{5}\) hay \(= \dfrac{P'}{P}= \dfrac{3}{5}\)

\(P'\) là chu vi của \(∆A'B'C'\) và \(P\) là chu vi của \(∆ABC\).

Vậy tỉ số chu vi của \(∆A'B'C'\) và \(∆ABC\) chính bằng tỉ số đồng dạng \(k=\dfrac{3}{5}\).

b) Ta có: \(\dfrac{P'}{P}= \dfrac{3}{5}\)

Áp dụng tính chất của tỉ lệ thức ta có:

\(\dfrac{{P'}}{{P - P'}} = \dfrac{3}{{5 - 3}} = \dfrac{3}{2}\)

Theo giả thiết ta có \(P - P' = 40dm\)

Vậy \(\dfrac{{P'}}{{40}} = \dfrac{3}{2} \Rightarrow P' = 40.3:2 = 60\left( {dm} \right)\)

\( \Rightarrow P = P' + 40 = 100\left( {dm} \right)\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài