Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 60, 61


Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 35 câu 1, 2, 3, 4 trang 60, 61 với lời giải chi tiết. Câu 1.Nối mỗi biểu thức với giá trị của biểu thức đó...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

 Nối mỗi biểu thức với giá trị của biểu thức đó:

 

Phương pháp giải:

Tính giá trị của các biểu thức:

- Biểu thức có ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức không có ngoặc thì tính nhân, chia trước; cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

5000 + 6000 : 3 = 5000 + 2000 = 7000

(4567 – 2819) × 2 = 1748 × 2 = 3496

(4000 + 8000) : 4 = 12000 : 4 = 3000.

Câu 2

 Biết rằng 32 chiếc bánh được xếp đều vào 8 hộp. Hỏi cần có ít nhất bao nhiêu hộp để xếp hết 2345 chiếc bánh như thế ?

Phương pháp giải:

- Tính số bánh của một hộp.

- Tính số hộp cần dùng để xếp hết được 2345 chiếc bánh bằng phép tính chia 2345 cho số chiếc bánh của một hộp vừa tìm được. Nếu phép chia có dư thì cần thêm một hộp nữa.

Lời giải chi tiết:

Mỗi hộp xếp được số chiếc bánh là:

   \(32 : 8 = 4\) (chiếc)

Ta có: \(2345 : 4 = 586\) (dư 1)

Ta thấy nếu xếp vào 586 hộp thì còn dư 1 chiếc bánh.

Vậy để xếp hết 2345 chiếc bánh thì cần ít nhất số hộp là:

    \(586 + 1 = 587\) (hộp)

         Đáp số: \(587\) hộp.

Câu 3

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Phương pháp giải:

Đọc giờ đồng hồ đang chỉ rồi viết vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Theo thứ tự từ trái sang phải. Đồng hồ đang chỉ lần lượt là :

- 9 giờ 12 phút

- 1 giờ 50 phút

- 6 giờ 34 phút.

Câu 4

Một cửa hàng có 8540kg gạo nếp và gạo tẻ, trong đó số gạo nếp bằng \(\dfrac{1}{4}\) tổng số gạo. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp, bao nhiêu ki-lô-gam gạo tẻ ?

Phương pháp giải:

- Tính khối lượng của gạo nếp.

- Tính khối lượng của gạo tẻ.

Lời giải chi tiết:

Cửa hàng có số ki-lô-gam gạo nếp là :

8540 : 4 = 2135 (kg)

Cửa hàng có số ki-lô-gam gạo tẻ là :

8540 - 2135 = 6405 (kg)

Đáp số : 2135kg gạo nếp; 6405kg gạo tẻ.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 22 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay