Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 11


Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 21 câu 1, 2, 3, 4 trang 11 với lời giải chi tiết. Câu 1.Tính nhẩm : 3000 + 6000 = ... 4000 + 500 = ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tính nhẩm:

\(\begin{array}{l}3000 + 6000 =  \ldots \\4000 + 500 =  \ldots \\2000 + 5000 =  \ldots \\6000 + 4000 =  \ldots \end{array}\)

Phương pháp giải:

Cộng nhẩm các số hàng nghìn rồi viết thêm 3 chữ số 0 vào tận cùng của kết quả.

Lời giải chi tiết:

3000 + 6000 = 9000

4000 + 500 = 4500

2000 + 5000 = 7000

6000 + 4000 = 10 000

Câu 2

Đặt tính rồi tính :

5784 + 2018                    3247 + 4915

6579 + 704                      637 + 2555

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Thực hiện phép cộng các số cùng hàng lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Đặt tính rồi tính:

7475 - 3468                    6371 - 5948

4680 - 965                      4885 - 79

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi thực hiện phép trừ lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Năm nay trường Tiểu học Hoàng Diệu có 1182 bạn tham gia đồng diễn, biết rằng số bạn tham gia năm trước ít hơn số bạn tham gia năm nay 235 bạn. Hỏi năm trước có bao nhiêu bạn tham gia đồng diễn ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm lời giải ta lấy số người tham gia đồng diễn năm nay trừ đi 235 bạn.

Lời giải chi tiết:

Năm trước có số bạn tham gia đồng diễn là:

      \(1182 – 235 = 947\) (người)

              Đáp số: \(947\) người.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 39 phiếu
  • Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 12, 13

    Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 21 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 12, 13 với lời giải chi tiết. Câu 5. Tính nhẩm : 5000 - 3000 = .... 8000 - 6000 = ... 7200 - 2000 = ...

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.