Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 17, 18


Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 4 câu 1, 2, 3, 4 trang 17, 18 với lời giải chi tiết. Câu 1. Đặt tính rồi tính ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đặt tính rồi tính:

427 + 263

356 + 172
892 – 514 765 – 581

Phương pháp giải:

Đặt tính và tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{427}\\{263}\end{array}}}{{\,\,\,\,\,690}}\)

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{356}\\{172}\end{array}}}{{\,\,\,\,\,528}}\)
\(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{r}}{892}\\{514}\end{array}}}{{\,\,\,\,\,378}}\) \(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{r}}{765}\\{581}\end{array}}}{{\,\,\,\,184}}\)

Câu 2

a) Tô màu vào \(\dfrac{1}{3}\) số con gà

 

b) Tô màu vào \(\dfrac{1}{5}\)số con gà

 

c) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

\(\dfrac{1}{3}\)số con gà trong hình A là ….. con gà; \(\dfrac{1}{5}\)số con gà trong hình B là ….. con gà.

Phương pháp giải:

a) Đếm số gà trong hình rồi chia cho 3. Số gà cần tô màu bằng kết quả của phép chia đó.

b) Đếm số gà trong hình rồi chia cho 5. Số gà cần tô màu bằng kết quả của phép chia đó.

c) Điền hai số vừa tìm được vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) Hình A có 12 con gà.

\(\dfrac{1}{3}\) số gà đó bằng: 12 : 3 = 4 con

b) Hình B có 15 con gà.

\(\dfrac{1}{5}\) số gà đó là: 15 : 5 = 3 con

c) \(\dfrac{1}{3}\) số con gà trong hình A là 4 con; \(\dfrac{1}{5}\) số con gà trong hình B là 3 con gà.

Câu 3

Tìm \(x\) :

\(x \times 5 = 35\)

\(x:9 = 4\)

\(x \times 3 = 18\)

Phương pháp giải:

- Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}x \times 5 = 35\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 35:5\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 7\end{array}\)

\(\begin{array}{l}x:9 = 4\\\,\,\,\,\,\,\,\,x = 4 \times 9\\\,\,\,\,\,\,\,\,x = 36\end{array}\)

\(\begin{array}{l}x \times 3 = 18\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 18:3\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 6\end{array}\)

Câu 4

Tính độ dài đường gấp khúc ABCD:

Phương pháp giải:

Độ dài đường gấp khúc ABCD bằng AB + BC + CD

Lời giải chi tiết:

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

78 + 57 + 105 = 240 (cm)

Đáp số: 240 cm.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 9 phiếu
  • Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 18, 19

    Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 4 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 18, 19 với lời giải chi tiết. Câu 5. Điền số vào chỗ chấm cho thích hợp : Mỗi hộp có ... chiếc bánh...

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.