Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 62


Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 18 câu 1, 2, 3, 4 trang 62 với lời giải chi tiết. Câu 1. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp : a) Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài ... chiều rộng...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài ….. chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi ….. với 2.

b) Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 4cm là: …..

Phương pháp giải:

a) Nhẩm lại quy tắc tính chu vi hình chữ nhật rồi điền từ còn thiếu vào chỗ trống.

b) Tính chu vi hình chữ nhật khi biết chiều dài và chiều rộng của hình đó.

Lời giải chi tiết:

a) Muốn tính chu vi của hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

b) Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 5 cm, chiều rộng 4cm là: (5 + 4) × 2 = 18 (cm).

Bài 2

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh ..... với 4.

b) Chu vi hình vuông có cạnh 6cm là: .....

Phương pháp giải:

a) Nhẩm cách tính chu vi hình vuông rồi điền từ còn thiếu vào chỗ trống.

b) Tính chu vi hình vuông khi biết độ dài cạnh.

Lời giải chi tiết:

a) Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4.

b) Chu vi hình vuông có cạnh 6cm là: 6 × 4 = 24 (cm).

Bài 3

Tính chu vi của hình chữ nhật và hình vuông (theo mẫu):

Chiều dài

Chiều rộng

Chu vi hình chữ nhật

3cm

2cm

(3 + 2) × 2 = 10 (cm)

5dm

4dm

 

8m

6m

 

 

Cạnh

Chu vi hình vuông

5m

5 × 4 = 20 (m)

7cm

 

6dm

 

Phương pháp giải:

- Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

- Chu vi hình vuông bằng độ dài 1 cạnh nhân với 4.

Lời giải chi tiết:

Chiều dài

Chiều rộng

Chu vi hình chữ nhật

3cm

2cm

(3 + 2) × 2 = 10 (cm)

5dm

4dm

(5 + 4) × 2 = 18 (dm)

8m

6m

(8 + 6) × 2 = 28 (m)

 

Cạnh

Chu vi hình vuông

5m

5 × 4 = 20 (m)

7cm

× 4 = 28 (cm)

6dm

× 4 = 24 (dm)

Bài 4

Giải bài toán: Một mảnh đất hình vuông cạnh 180m, trong đó có phần đất trồng cây hình chữ nhật có chiều dài 125m, chiều rộng 90m. Tính chu vi mảnh đất và chu vi phần đất trồng cây đó.

Phương pháp giải:

- Tính chu vi mảnh đất hình vuông bằng cách lấy một cạnh nhân với 4.

- Tính chu vi hình chữ nhật bằng cách lấy chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

Lời giải chi tiết:

Chu vi mảnh đất hình vuông dài là:

180 × 4 = 720 (m)

Chu vi phần đất trồng cây dài là:

(125 + 90) × 2 = 430 (m)

Đáp số: Chu vi mảnh đất: 720m;

Chu vi phần đất trồng cây: 430 m.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 25 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.