Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 42


Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 30 câu 1, 2, 3, 4 trang 42, 43 với lời giải chi tiết. Câu 4. Một xưởng bánh kẹo chuẩn bị cho dịp Tết thiếu nhi 1 - 6...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đặt tính rồi tính:

\(\begin{array}{l}
35672+47109\\
81605+8576\\
23456+37129\\
61584+7215
\end{array}\)

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{35672}\\{47109}\end{array}}}{{\,\,\,\,82781}}\)

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{81605}\\{8576}\end{array}}}{{\,\,\,\,90181}}\)

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{23456}\\{37129}\end{array}}}{{\,\,\,\,60585}}\)

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{61584}\\{7215}\end{array}}}{{\,\,\,68799}}\)

Câu 2

Tính:

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{42601}\\{12345}\\{30708}\end{array}}}{{\,\,\,\,.......}}\)

\(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{r}}{76848}\\{8386}\end{array}}}{{\,\,\,\,.......}}\)

\(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{r}}{60834}\\{43582}\end{array}}}{{\,\,\,\,.......}}\)

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng hoặc trừ các số cùng một hàng theo thứ tự từ phải sang trái, chú ý số cần nhớ. 

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{42601}\\{12345}\\{30708}\end{array}}}{{\,\,\,\,85654}}\)

\(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{r}}{76848}\\{8386}\end{array}}}{{\,\,\,\,68462}}\)

\(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{r}}{60834}\\{43582}\end{array}}}{{\,\,\,\,17306}}\)

Câu 3

Tìm \(x\) :

a) \(x + 25749 = 42974\)

b) \(x+4767=32938\)

c) \(x+35254=70734\)

Phương pháp giải:

Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải chi tiết:

a) \(x + 25749 = 42974\)

                    \(x=42974-25749\)

                    \(x=17225\)

b) \(x+4767=32938\)

                  \(x=32938-4767\)

                  \(x=28171\)

c) \(x+35254=70734\)

                   \(x=70734-35254\)

                   \(x=35480\)

Câu 4

 Một xưởng bánh kẹo chuẩn bị cho dịp Tết thiếu nhi 1 - 6 đã đóng gói được 11050 gói bánh quy, 10400 gói bánh dẻo và 8370 gói kẹo. Hỏi xưởng bánh kẹo đó đã đóng gói được số gói bánh nhiều hơn số gói kẹo là bao nhiêu gói ?

Phương pháp giải:

- Tính tổng số gói bánh.

- Lấy tổng vừa tìm được trừ đi số gói kẹo đã cho.

Lời giải chi tiết:

Xưởng đó đã đóng gói được tổng số gói bánh là :

    11 050 + 10 400 = 21 450 (gói bánh)

Xưởng bánh kẹo đó đã đóng gói được số gói bánh nhiều hơn số gói kẹo số gói là :

    21 450 - 8370 = 13 080 (gói)

          Đáp số: 13 080 gói.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 69 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay