Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 43, 44, 45


Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 30 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 43, 44, 45 với lời giải chi tiết. Câu 5. Viết số thích hợp vào ô trống : ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 5

Viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải:

Tìm số các tờ giấy bạc để tổng giá trị bằng với tổng số tiền đã cho.

Lời giải chi tiết:

 

Chú ý khi giải:

Có nhiều cách để điền số vào bảng.

Câu 6

Hoa có 1 tờ giấy bạc 50 000 đồng, 2 tờ giấy bạc 10 000 đồng, 3 tờ giấy bạc 5000 đồng, 4 tờ giấy bạc 2000 đồng.

a) Hoa có tổng số tiền là .......

b) Số tiền Hoa có (bằng chữ) là : ........ 

Phương pháp giải:

a) Tính giá trị từng loại tiền rồi tìm tổng số tiền Hoa có.

b) Viết cách đọc của số tiền vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

Mệnh giá

50 000 đồng

10 000 đồng

5 000 đồng

2 000 đồng

Số các tờ giấy bạc

1

2

3

4

Tổng giá trị từng loại

50 000 đồng

20 000 đồng

15 000 đồng

8 000 đồng

Tổng số tiền Hoa có

50 000 + 20 000 + 15 000 + 8 000 = 93 000 đồng

a) Hoa có tổng số tiền là: 93 000 đồng.

b) Số tiền Hoa có (viết bằng chữ) là : Chín mươi ba nghìn đồng.

Câu 7

Điền dấu (+, -) thích hợp vào ô trống:

a) 50000 ☐ 20000 ☐ 10000 = 20000

b) 50000 ☐ 20000 ☐ 10000 = 60000

Phương pháp giải:

Điền dấu + hoặc – vào chỗ trống để được phép tính đúng.

Lời giải chi tiết:

a) 50 000 – 20 000 – 10 000 = 20 000 .

b) 50 000 + 20 000 – 10 000 = 60 000.

Câu 8

Huy mua một quyển truyện giá 37 000 đồng, mua ba chiếc bút dạ hết 30 000 đồng, mua một chiếc bút mực giá 15 000 đồng. Huy đưa cho cô bán hàng 100 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại Huy bao nhiêu tiền ?

Phương pháp giải:

- Tính số tiền Huy đã tiêu.

- Tính số tiền được trả lại : Lấy số tiền Huy đưa cho cô bán hàng trừ đi số tiền Huy đã tiêu.

Lời giải chi tiết:

Huy đã tiêu hết số tiền để mua hàng là :

  37 000 + 30 000 + 15 000 = 82 000 (đồng)

Cô bán hàng trả lại Huy số tiền là :

   100 000 - 82 000 = 18 000 (đồng)

         Đáp số : 18 000 đồng.

Vui học

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Việt mua 1 lon nước ngọt và 3 chiếc kem, Việt đưa cho cô bán hàng 3 tờ giấy bạc 20000 đồng. Hỏi Việt được trả lại bao nhiêu tiền?

Trả lời : Việt nhận được số tiền trả lại là ...... đồng.

Phương pháp giải:

Tìm số tiền Việt đã tiêu.

- Tìm số tiền Việt đưa cho cô bán hàng.

- Tìm số tiền thừa.

Lời giải chi tiết:

Việt mua 1 lon nước ngọt và 3 chiếc bánh kem hết số tiền là:

15 000 + 10 000 × 3 = 45 000 (đồng)

Việt đưa cô bán hàng số tiền là :

20 000 x 3 = 60 000 (đồng)

Việt được trả lại số tiền là:

60 000 – 45 000 = 15 000 (đồng)

Đáp số: 15 000 đồng.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 27 phiếu
  • Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 42

    Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 30 câu 1, 2, 3, 4 trang 42, 43 với lời giải chi tiết. Câu 4. Một xưởng bánh kẹo chuẩn bị cho dịp Tết thiếu nhi 1 - 6...

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay