Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 42


Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 12 câu 1, 2, 3, 4 trang 42 với lời giải chi tiết. Câu 1. Số ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Số?

Thừa số

213

106

384

140

Thừa số

3

8

2

7

Tích

 

 

 

 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép nhân rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Thừa số

213

106

384

140

Thừa số

3

8

2

7

Tích

639

848

768

980

Câu 2

Tìm \(x:\)

 

\(x:5 = 161\)

\(x:4 = 219\)

\(x:6 = 103\)

Phương pháp giải:

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}x:5 = 161\\\,\,\,\,\,\,\,\,x = 161 \times 5\\\,\,\,\,\,\,\,\,x = 805\end{array}\)

\(\begin{array}{l}x:4 = 219\\\,\,\,\,\,\,\,\,x = 219 \times 4\\\,\,\,\,\,\,\,\,x = 876\end{array}\)

\(\begin{array}{l}x:6 = 103\\\,\,\,\,\,\,\,\,x = 103 \times 6\\\,\,\,\,\,\,\,\,x = 618\end{array}\)

Câu 3

Viết (theo mẫu):

Phương pháp giải:

- Muốn gấp một số lên 4 lần thì ta lấy số đó nhân với 4.

- Muốn giảm số đó đi 4 lần thì ta lấy số đó chia cho 4.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

 a) Tính chu vi của hình vuông ABCD, hình vuông MNPQ:

 

b) Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

Chu vi của hình vuông gấp ….. lần độ dài một cạnh.

Phương pháp giải:

Chu vi của hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi của hình vuông ABCD là: 1 × 4 = 4 (cm)

Chu vi của hình vuông MNPQ là: 2 × 4 = 8 (cm)

b) Chu vi của hình vuông gấp 4 lần độ dài một cạnh.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Tuần 12 - Cùng em học Toán 3

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài