Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 42


Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 12 câu 1, 2, 3, 4 trang 42 với lời giải chi tiết. Câu 1. Số ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Số?

Thừa số

213

106

384

140

Thừa số

3

8

2

7

Tích

 

 

 

 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép nhân rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Thừa số

213

106

384

140

Thừa số

3

8

2

7

Tích

639

848

768

980

Câu 2

Tìm \(x:\)

 

\(x:5 = 161\)

\(x:4 = 219\)

\(x:6 = 103\)

Phương pháp giải:

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}x:5 = 161\\\,\,\,\,\,\,\,\,x = 161 \times 5\\\,\,\,\,\,\,\,\,x = 805\end{array}\)

\(\begin{array}{l}x:4 = 219\\\,\,\,\,\,\,\,\,x = 219 \times 4\\\,\,\,\,\,\,\,\,x = 876\end{array}\)

\(\begin{array}{l}x:6 = 103\\\,\,\,\,\,\,\,\,x = 103 \times 6\\\,\,\,\,\,\,\,\,x = 618\end{array}\)

Câu 3

Viết (theo mẫu):

Phương pháp giải:

- Muốn gấp một số lên 4 lần thì ta lấy số đó nhân với 4.

- Muốn giảm số đó đi 4 lần thì ta lấy số đó chia cho 4.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

 a) Tính chu vi của hình vuông ABCD, hình vuông MNPQ:

 

b) Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

Chu vi của hình vuông gấp ….. lần độ dài một cạnh.

Phương pháp giải:

Chu vi của hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi của hình vuông ABCD là: 1 × 4 = 4 (cm)

Chu vi của hình vuông MNPQ là: 2 × 4 = 8 (cm)

b) Chu vi của hình vuông gấp 4 lần độ dài một cạnh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 20 phiếu
  • Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 43, 44

    Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 12 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 43, 44 với lời giải chi tiết. Câu 5. Đọc bảng chia 8, viết số thích hợp vào chỗ chấm ...

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.