Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 31, 32


Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 8 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 31, 32 với lời giải chi tiết. Câu 5. Viết số thích hợp vào ô trống...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết số thích hợp vào ô trống:

 

Phương pháp giải:

- Muốn gấp một số lên nhiều lần ta lấy số đó nhân với số lần;

- Ngược lại, muốn giảm một số đi nhiều lần ta lấy số đó chia cho số lần.

- Lấy số đã cho ở bông hoa đầu tiên thực hiện phép tính nhân hoặc chia với số lần rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Nối mỗi số trong phép chia với tên gọi của nó:

Phương pháp giải:

Các số trong một phép chia có tên gọi theo thứ tự lần lượt là:

Số bị chia Số chia Thương

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Tìm \(x:\)

\(21:x = 3\)

\(x \times 6 = 42\)

\(x + 17 = 32\)

\(70 - x = 40\) 

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

- Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

- Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Lời giải chi tiết:

 

\(\begin{array}{l}21:x = 3\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 21:3\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 7\end{array}\)

\(\begin{array}{l}x \times 6 = 42\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 42:6\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 7\end{array}\)

\(\begin{array}{l}x + 17 = 32\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 32 - 17\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 15\end{array}\)

\(\begin{array}{l}70 - x = 40\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 70 - 40\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 30\end{array}\)

Câu 4

Giải bài toán: Đầu tháng mẹ My mua 15 kg gạo, sau hai tuần số gạo còn lại bằng \(\dfrac{1}{3}\)số gạo đã mua. Hỏi số gạo mẹ My đã mua còn lại bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

Muốn tìm \(\dfrac{1}{3}\) của 15kg thì ta lấy số đó chia cho 3.

Lời giải chi tiết:

Số gạo mẹ My đã mua còn lại số ki-lô-gam gạo là:

15 : 3 = 5 (kg)

Đáp số: 5kg.

Vui học

Một cửa hàng quần áo nhập về 36 bộ quần áo. Sau một ngày bán hàng, số quần áo ở cửa hàng chỉ còn \(\dfrac{1}{3}\) so với ban đầu. Hỏi của hàng còn lại bao nhiêu bộ quần áo và đã bán bao nhiêu?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

 

- Tìm số quần áo còn lại bằng cách lấy số bộ quần áo ban đầu chia cho 3.

- Tìm số quần áo đã bán bằng cách lấy số bộ quần áo ban đầu trừ đi số bộ quần áo còn lại.

Lời giải chi tiết:

Cửa hàng còn lại số bộ quần áo là:

36 : 3 = 12 (bộ quần áo)

Cửa hàng đã bán số bộ quần áo là:

36 – 12 = 24 (bộ quần áo)

Đáp số: 12 bộ quần áo; 24 bộ quần áo.

Loigiaihay.com 


Bình chọn:
4.5 trên 15 phiếu
  • Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 30

    Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 8 câu 1, 2, 3, 4 trang 30 với lời giải chi tiết. Câu 1. Viết số vào chỗ chấm 7 x 3 = ...

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.