Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 46, 47


Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 13 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 46, 47 với lời giải chi tiết. Câu 5. Tính : a) 9 x 5 + 9 = ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

a) Đọc đoạn hội thoại sau:

- Việt ơi, 1000g bằng 1kg, 1kg bằng 1000g. Thế một cân bằng bao nhiêu gam? Nam hỏi.

- Thì một cân chính là 1kg.

- Thế hả cậu? Tức là 1 cân bằng 1000g. Nhưng mà tớ thấy mẹ tớ có bao giờ nói là mua mấy gam thịt đâu mà là mua mấy lạng thịt đấy thôi. Thế một lạng là bao nhiêu gam? Một cân là bao nhiêu lạng?

b) Em trả lời Nam giúp Việt nhé.

Phương pháp giải:

a) Đọc đoạn hội thoại.

b) Một cân bằng 10 lạng. Từ đó em trả lời các câu hỏi đã cho.

Lời giải chi tiết:

Một lạng là 100 g.

Một cân bằng 10 lạng.

Câu 2

Tính:

a) \(9 \times 5 + 9 =  \ldots \)

b) \(9 \times 2 + 9 =  \ldots \)

c) \(9 \times 7 + 9 =  \ldots \)

d) \(9 \times 6 + 9 =  \ldots \)

Phương pháp giải:

Tính giá trị các phép nhân rồi thực hiện tiếp phép cộng.

Lời giải chi tiết:

a) 9 × 5 + 9 = 45 + 9

                   = 54

b) 9 × 2 + 9 = 18 + 9

                    = 27

c) 9 × 7 + 9 = 63 + 9

                   = 72

d) 9 × 6 + 9 = 54 + 9

                   = 63 

Câu 3

 a) Điền số vào chỗ chấm cho thích hợp:

b) Tính:

250g + 75 = .....

25g × 4 = .....

85g - 38g = .....

63g : 3 = .....

Phương pháp giải:

a) Đọc số cân nặng của mỗi đồ vật đã cho trong hình vẽ.

b) Tính với các số và giữ nguyên đơn vị gam vào kết quả.

Lời giải chi tiết:

a)

b)

250g + 75g = 325g

25g × 4 = 100g

85g – 38g = 47g

63g : 3 = 21g

Câu 4

Giải bài toán: Lớp 3A có 4 tổ, trong ngày đầu tổ 1 thu được 10kg giấy vụn còn 3 tổ còn lại mỗi tổ thu được 9kg giấy vụn. Hỏi ngày đầu lớp 3A thu được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn?

Phương pháp giải:

- Tính khối lượng giấy của 3 tổ còn lại thu được.

- Tính khối lượng giấy của cả lớp bằng cách tính tổng khối lượng giấy của tổ 1 và số vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

Cả ba tổ còn lại thu được số ki-lô-gam giấy vụn là:

9 × 3 = 27 (kg)

Ngày đầu lớp 3A thu được số ki-lô-gam giấy vụn là:

10 + 27 = 37 (kg)

Đáp số: 37 kg.

Vui học

Trong thế giới động vật, cá nhà táng giữ kỉ lục về bộ não to nhất. Trung bình, bộ não của cá nhà táng nặng gấp 6 lần bộ não của con người. Em hãy vẽ hai hình ảnh để mô tả độ lớn của hai bộ não theo tỉ lệ trên nhé. Đố em biết tại sao não người chỉ nhỏ bằng \(\dfrac{1}{6}\)  não cá nhà táng nhưng chúng ta lại có trí thông minh.

Em hãy chăm chỉ học tập, đọc sách, tìm hiểu thế giới xung quanh để bộ não luôn được hoạt động và phát triển nhé.

Phương pháp giải:

- Vẽ hình biểu diễn theo tỷ lệ \(\dfrac{1}{6}\). Nếu não người được biểu diễn bằng một đơn vị thì não cá nhà táng được biểu diễn bằng 6 đơn vị như vậy.

- Giải thích tại sao con người có não bé hơn nhưng lại có trí thông minh hơn.

Lời giải chi tiết:

Hình vẽ biểu diễn:

 

Con người có não bé hơn cá nhà táng nhưng lại có trí thông minh hơn vì con người là động vật có sự tiến hóa cao hơn, có trí nhớ, chữ viết, ngôn ngữ, hoạt động … phát triển.

Hàng ngày chúng ta học tập, làm việc, lao động.. đều giúp cho trí não phát triển tốt hơn.

Em hãy chăm chỉ học tập, đọc sách, tìm hiểu thế giới xung quanh để bộ não luôn được hoạt động và phát triển.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 30 phiếu
  • Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 45, 46

    Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 13 câu 1, 2, 3, 4 trang 45, 46 với lời giải chi tiết. Câu 1. Quan sát tranh vẽ và viết tiếp vào chỗ chấm ...

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay