Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 34, 35


Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 9 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 34, 35 với lời giải chi tiết. Câu 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1dam = … m

1hm = … m

1cm = … mm

5dam = … m

3hm = … m

2m = … dm

1hm = … dam

5hm = … dam

3m = … cm

 

Phương pháp giải:

- Nhẩm lại bảng đơn vị đo độ dài.

- Quy đổi các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

1 dam = 10 m

1hm = 100m

1cm = 10 mm

5dam = 50 m

3hm = 300 m

2m = 20 dm

1hm = 10 dam

5hm = 50 dam

3m = 300 cm

 

Câu 2

Câu 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thành bảng đơn vị đo độ dài dưới đây:

Bảng đơn vị đo độ dài

Phương pháp giải:

Nhẩm lại kiến thức đã học về các đơn vị đo độ dài rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bảng đơn vị đo độ dài

Câu 3

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

2dam = … m

5m 6dm = … dm

9m 5cm = … cm

3hm = … dam

7dm 8cm = … cm

3cm 4mm = …mm

4hm = … m

 

Phương pháp giải:

- Đổi các đơn vị rồi điền kết quả vào chỗ trống.

- Dạng có hai đơn vị độ dài thì cần đổi từng đơn vị rồi tính tổng.

Ví dụ: 5m 6dm = 50dm + 6dm = 56dm.

Cần điền vào chỗ trống số 56.

Lời giải chi tiết:

2dam = 10m

5m 6dm = 56dm

9m 5cm = 905cm

3hm = 30 dam

7dm 8cm = 78 cm

3cm 4mm = 34mm

4hm = 400 m

 

Câu 4

Câu 4. Tính:

30hm + 15hm = …

80m – 50m = …

72dam – 27dam = …

38km + 52km = …

65dm + 35dm = …

76cm – 18 cm = …

Phương pháp giải:

- Thực hiện phép tính với các số.

- Giữ nguyên đơn vị ở kết quả.

Lời giải chi tiết:

30hm + 15hm = 45hm

80m – 50m = 30 m

72dam – 27dam = 45dam

38km + 52 km = 90 km

65dm + 35dm = 100 dm

76cm – 18 cm = 58 cm

Vui học

Trâm có hai chiếc hộp. Chiếc hộp thứ nhất đựng 5 đôi tất màu hồng và 5 đôi tất màu ghi. Chiếc hộp thứ hai đựng 5 đôi găng tay màu hồng và 5 đôi găng tay màu ghi. Không nhìn vào các hộp, hỏi Trâm phải lấy ra ít nhất bao nhiêu chiếc tất và bao nhiêu chiếc găng tay để có được một đôi găng tay cùng màu với một đôi tất.

Phương pháp giải:

Lựa chọn số chiếc tất cần lấy ra ít nhất để có được một đôi cùng màu.

- Lựa chọn tiếp số chiếc găng tay cần lấy ra ít nhất để có một đôi gang tay cùng màu và giống màu của đôi tất vừa lấy.

Lời giải chi tiết:

- Trong ba chiếc tất lấy ra thì chắc chắn có ít nhất 2 chiếc cùng màu, giả sử cùng màu hồng.

- Sau đó ta lấy tiếp các chiếc găng tay trong hộp thứ hai, để cùng một màu thì cũng chỉ cần lấy 3 chiếc. Nhưng có thể 3 chiếc đó đều màu ghi, nên để cùng màu với tất, là màu hồng thì cần lấy ít nhất 10 chiếc găng tay màu ghi và thêm 2 chiếc găng tay màu hồng thì chắc chắn sẽ được một đôi găng tay cùng màu với tất.

Như vậy, Trâm cần lấy ít nhất 3 chiếc tất và 12 chiếc găng tay để được một đôi găng tay cùng màu với một đôi tất.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 31 phiếu
  • Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 33, 34

    Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 9 câu 1, 2, 3, 4 trang 33, 34 với lời giải chi tiết. Câu 1. Viết góc (vuông, không vuông), tên đỉnh và cạnh của các góc vào chỗ chấm ...

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.