Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 13, 14


Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 3 câu 1, 2, 3, 4 trang 13, 14 với lời giải chi tiết. Câu 1. a) Tính độ dài đường gấp khúc MNPQ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

a) Tính độ dài đường gấp khúc MNPQ

 

b) Tính chu vi hình tam giác MNP:

Phương pháp giải:

a) Độ dài đường gấp khúc MNPQ được tính bằng tổng của các đoạn thẳng MN, NP, PQ.

b) Chu vi của hình tam giác MNP bằng tổng của ba cạnh MN, NP và PM.

Lời giải chi tiết:

a) Độ dài đường gấp khúc MNPQ là:

30 + 17 + 25 = 72 (cm)

b) Chu vi của hình tam giác MNP là:

25 + 17 + 30 = 72 (cm)

Đáp số: a) 72 cm;

            b) 72 cm.

Câu 2

a) Đo độ dài các đoạn thẳng và viết số đo thích hợp vào chỗ chấm:

b) Tính và viết số thích hợp vào chỗ chấm:

- Chu vi hình tam giác ABC: ….. mm

- Chu vi hình chữ nhật MNPQ là: ….. cm

Phương pháp giải:

a) Dùng thước thẳng có chia vạch mm, đo các cạnh của hình tam giác và chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật.

b) Dùng số liệu vừa đo được, tính giá trị chu vi của các hình rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) Tam giác ABC có: AC = 20 mm; BC = 40 mm; AB = 50 mm.

    Hình chữ nhật MNPQ có: MQ = 4 cm; PQ = 3 cm.

b) Chu vi hình tam giác ABC là: 110 mm (20 + 40 + 50 = 110 mm)

    Chu vi hình chữ nhật MNPQ là: 14 cm (4 + 3 + 4 + 3 =14 cm)

Câu 3

Giải bài toán: Sách giáo khoa Toán 3 có 184 trang, sách giáo khoa Tiếng Việt 3 tập 1 có 160 trang. Hỏi sách giáo khoa Toán 3 nhiều hơn giáo khoa Tiếng Việt tập 1 bao nhiêu trang?

Phương pháp giải:

Muốn tìm lời giải thì em lấy số trang của sách giáo khoa Toán 3 trừ đi số trang của sách giáo khoa Tiếng Việt 3 tập 1.

Lời giải chi tiết:

Sách giáo khoa Toán nhiều hơn sách giáo khoa Tiếng Việt 3 tập 1 số trang là:

184 – 160 = 24 (trang)

Đáp số: 24 trang.

Câu 4

Giải bài toán: Bạn Hoa cân nặng 32 kg, bạn Lan cân nặng 28 kg. Hỏi bạn Lan nhẹ hơn bạn Hoa bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

Để tìm bạn Lan nhẹ hơn bạn Hoa bao nhiêu ki-lô-gam thì ta lấy cân nặng của bạn Hoa trừ đi cân nặng của bạn Lan.

Lời giải chi tiết:

Bạn Lan nhẹ hơn bạn Hoa số ki-lô-gam là:

32 – 28 = 4 (kg)

Đáp số: 4 kg.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 12 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay