Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 12, 13


Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 21 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 12, 13 với lời giải chi tiết. Câu 5. Tính nhẩm : 5000 - 3000 = .... 8000 - 6000 = ... 7200 - 2000 = ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 5

Tính nhẩm :

5000 - 3000 = ....

7200 - 2000 = ....

9800 - 800 = ....

8000 - 6000 = ....

6500 - 4000 = ....

8700 - 400 = ....

Phương pháp giải:

Tính nhẩm phép trừ các hàng có giá trị khác 0 rồi viết thêm 3 hoặc 2 chữ số 0 vào sau kết quả.

Lời giải chi tiết:

5000 - 3000 = 2000

7200 - 2000 = 5200

9800 - 800 = 9000

8000 - 6000 = 2000

6500 - 4000 = 2500

8700 - 400 = 8300

Câu 6

Đặt tính rồi tính :

2604 + 5476               4307 + 777

7808 - 985                  5935 + 69

Phương pháp giải:

- Đặt tính rồi tính các số cùng hàng theo thứ tự lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Câu 7

Trường Tiểu học Tô Hoàng phát động chiến dịch thu gom giấy, tháng trước các bạn đã thu được 1160kg giấy, tháng này các bạn thu được hơn tháng trước 180kg giấy. Hỏi cả hai tháng các bạn đã thu gom được bao nhiêu ki-lô-gam giấy?

Phương pháp giải:

- Tìm số ki-lô-gam giấy thu gom được của tháng này.

- Tìm số ki-lô-gam giấy thu gom được của cả hai tháng.

Lời giải chi tiết:

Tháng này các bạn thu gom được số ki-lô-gam giấy là:

1160 + 180 = 1340 (kg)

Cả hai tháng các bạn thu gom được số ki-lô-gam giấy là:

1160 + 1340 = 2500 (kg)

Đáp số: 2500 kg.

 

Câu 8

Dưới đây là tờ lịch tháng 1 năm 2020:

 

Xem tờ lịch trên rồi viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Ngày 3 tháng 1, Mai nhận được thông báo lớp học võ sẽ khai giảng vào đúng một tuần sau, đó là thứ …… ngày ……

b) Ngày cuối của tháng 1 năm 2020 là thứ …… ngày ……

c) Tháng 1 năm 2020 có …… ngày thứ hai, đó là các ngày ……

d) Tháng 1 năm 2020 có …… ngày chủ nhật, đó là các ngày ……

Phương pháp giải:

Quan sát tờ lịch đã cho rồi xác định các thứ, ngày, tháng trong từng câu hỏi rồi điền số hoặc từ thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) Ngày 3 tháng 1, Mai nhận được thông báo lớp học võ sẽ khai giảng vào đúng một tuần sau, đó là thứ sáu ngày 10/01/2020.

b) Ngày cuối của tháng 1 năm 2020 là thứ sáu ngày 31/01/2020.

c) Tháng 1 năm 2020 có ngày thứ hai, đó là các ngày 06/01; 13/01; 20/01; 27/01.

d) Tháng 1 năm 2020 có 4 ngày chủ nhật, đó là các ngày 05/01; 12/01; 19/01; 26/01.

Vui học

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Ngày 25 tháng 3 là sinnh nhật của Lan. Đúng hai tuần trước đó là sinh nhật của Hương. Vậy sinh nhật của Hương là ngày …… tháng ……

Phương pháp giải:

Ngày sinh nhật của Hương cách ngày sinh nhật của Lan đúng 7 x 2 = 14 ngày, từ đó nhẩm ngược trở lại để tìm được kết quả rồi điền vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Sinh nhật của Hương là ngày 11 tháng 3 vì:

- Trước ngày 25 tháng 3 một tuần là ngày 18 tháng 3.

- Trước ngày 18 tháng 3 một tuần là ngày 11 tháng 3.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 20 phiếu
  • Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 11

    Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 21 câu 1, 2, 3, 4 trang 11 với lời giải chi tiết. Câu 1.Tính nhẩm : 3000 + 6000 = ... 4000 + 500 = ...

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay