Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 14, 15, 16


Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 3 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 14, 15, 16 với lời giải chi tiết. Câu 5. Đồng hồ chỉ mấy giờ ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Phương pháp giải:

- Xác định vị trí của kim giờ và kim phút.

- Đọc giờ của đồng hồ.

Lời giải chi tiết:

 

Câu 2

Đọc giờ trên đồng hồ và nối hai đồng hồ chỉ cùng thời gian:

Phương pháp giải:

- Xác định vị trí của kim giờ và kim phút.

- Đọc giờ của đồng hồ.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng:

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức : Mỗi khoảng cách giữa hai số liên tiếp bằng 5 phút.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Tô màu:

a) \(\dfrac{1}{2}\)số con thỏ

 

b) \(\dfrac{1}{3}\) số củ cà rốt

Phương pháp giải:

a) Đếm số thỏ trong hình rồi chia số đó cho 2.

b) Đếm số củ cà rốt rồi lấy số đó chia cho 3.

Lời giải chi tiết:

a) Trong hình đang có 6 con thỏ mà 6 : 2 = 3 nên cần tô màu vào 3 con thỏ.

b) Trong hình có 9 củ cà rốt mà 9 : 3 = 3 nên cần tô màu vào 3 củ cà rốt.

Vui học

Từ nhà bạn Huy đến trường có thể đi theo 2 con đường (như hình vẽ). Hãy đo và tính xem đường nào ngắn hơn, rồi tô màu vào con đường đó.

Phương pháp giải:

- Đo các đoạn thẳng của hai con đường.

- So sánh và đưa ra kết luận.

Lời giải chi tiết:

Độ dài đoạn đường a là: 89 + 39 = 128 mm

Độ dài đoạn đường b là: 20 + 36 + 17 + 28 + 10 + 13 = 124 mm

Vì 128 mm > 124 mm nên đoạn đường b ngắn hơn.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 11 phiếu
  • Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 13, 14

    Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 3 câu 1, 2, 3, 4 trang 13, 14 với lời giải chi tiết. Câu 1. a) Tính độ dài đường gấp khúc MNPQ...

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay