Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 49, 50, 51


Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 14 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 49, 50, 51 với lời giải chi tiết. Câu 5. Giải bài toán : Một hộp có 1kg sữa bột, mẹ đã cho em bé dùng 200g. Số sữa còn lại được chia đều vào 4 hộp nhỏ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

a) Đọc đoạn hội thoại sau:

- Tí ơi, tớ đang cắt hình tam giác bằng bìa đấy.

- Tớ cũng cắt được. Cậu định cắt bao nhiêu hình tam giác?

- À, tớ định cắt 8 hình tam giác như nhau. Cậu xem mỗi hình tam giác có gì đặc biệt không?

- Đều bằng bìa. À, hình như có một góc vuông. Hình như hai cạnh của góc vuông bằng nhau.

- Bây giờ cậu thử xem có mấy cách để xếp 8 hình tam giác của tớ để thành một hình vuông nhé.

b) Em cùng Tí và Tôm tìm xem có mấy cách xếp 8 hình tam giác vuông bằng nhau thành một hình vuông.

Phương pháp giải:

a) Đọc đoạn hội thoại

b) Ghép 8 hình tam giác thành hình vuông rồi đếm số cách ghép.

Lời giải chi tiết:

Em có 2 cách ghép 8 hình tam giác để được một hình vuông. Đó là:

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

24 : 2 74 : 6
72 : 7 55 : 9

Phương pháp giải:

Đặt tính và tính giá trị phép chia số có hai có hai chữ số với số có một chữ số.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Giải bài toán: Có 50 chiếc bánh xếp vào các hộp, mỗi hộp có 4 chiếc. Hỏi cần có ít nhất bao nhiêu cái hộp để xếp hết số bánh đó?

Phương pháp giải:

- Thực hiện phép chia 50 cho 4.

- Tìm số hộp ít nhất để đựng hết được số bánh đó.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 50 : 4 = 12 (dư 2)

Cần ít nhất số cái hộp để xếp hết số bánh đó là:

12 + 1 = 13 (cái hộp)

Đáp số: 13 cái hộp.

Bài 4

Giải bài toán: Một hộp sữa bột cân nặng 1kg, mẹ đã cho bé dùng 100g. Số sữa còn lại chia đều làm 3 hộp nhỏ. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu gam sữa bột?

Phương pháp giải:

Đổi 1kg về đơn vị gam.

- Tìm khối lượng sữa bột còn lại sau khi đã dùng cho bé.

- Tìm khối lượng của mỗi hộp nhỏ.

Lời giải chi tiết:

Đổi: 1 kg = 1000 g

Sau khi dùng cho bé thì hộp sữa bột còn lại số gam là:

1000 – 100 = 900 (g)

Mỗi hộp nhỏ có số gam sữa bột là:

900 : 3 = 300 (g)

Đáp số: 300 g.

Vui học

Năm nay bố 35 tuổi và gấp 7 lần tuổi Nam. Hỏi 5 năm sau, tuổi bố gấp mấy lần tuổi Nam?

Phương pháp giải:

- Tìm số  tuổi của Nam hiện nay.

- Tìm số tuổi của bố Nam và Nam sau 5 năm năm nữa.

- Tìm tuổi bố gấp mấy lần tuổi con bằng cách lấy số tuổi của bố chia cho số tuổi của Nam.

Lời giải chi tiết:

Năm nay Nam có số tuổi là:

35 : 7 = 5 (tuổi)

Năm năm nữa, bố có số tuổi là:

35 + 5 = 40 (tuổi)

Năm năm nữa, Nam có số tuổi là:

5 + 5 = 10 (tuổi)

Sau năm năm nữa, tuổi bố gấp tuổi Nam số lần là:

40 : 10 = 4 ( lần)

Đáp số: 4 lần.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 41 phiếu
  • Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 48

    Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 14 câu 1, 2, 3, 4 trang 48 với lời giải chi tiết. Câu 1. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp : a) 237g + 43g = ... ; 90g - 56g = ...

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay