Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 45, 46


Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 13 câu 1, 2, 3, 4 trang 45, 46 với lời giải chi tiết. Câu 1. Quan sát tranh vẽ và viết tiếp vào chỗ chấm ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Quan sát tranh vẽ và viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Phương pháp giải:

- Đếm số hình vuông; hình tròn.

- Lấy số hình vuông chia cho số hình tròn rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Hãy nghĩ ra một tình huống tương tự như trên và viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Có ….. con gà và ….. con vịt.

Số con vịt gấp ….. lần số con gà. Số con gà bằng ….. số con vịt.

b) …..

Phương pháp giải:

- Tự chọn một tình huống và các số liệu.

- Tìm số lớn gấp số bé mấy lần và ngược lại, số bé bằng một phần mấy số lớn.

Lời giải chi tiết:

a) Có 5 con gà và 15 con vịt.

Số con vịt gấp 3 lần số con gà. Số con gà bằng \(\dfrac{1}{3}\) số con vịt.

b) Có 30 quả táo và 3 quả dứa.

Số quả táo gấp 10 lần số quả dứa. Số quả dứa bằng \(\dfrac{1}{{10}}\) số quả táo.

Câu 3

Viết số thích hợp vào ô trống:

 

Phương pháp giải:

- Tìm số lớn gấp mấy lần số bé bằng cách lấy số lớn chia cho số bé.

- Ngược lại, tìm được số bé bằng một phần mấy của số lớn.

Ví dụ: Số lớn là 12, số bé là 4 thì số lớn gấp số bé số lần là:

12 : 4 = 3 (lần)

Vậy số bé bằng \(\dfrac{1}{3}\) số lớn.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Giải bài toán: Tôm có 18 quyển truyện, nhiều hơn Tí 12 quyển truyện. Hỏi số truyện của Tí bằng một phần mấy số truyện của Tôm?

Phương pháp giải:

- Tìm số quyển truyện của Tôm.

- Tìm số quyển truyện của Tôm gấp mấy lần số quyển truyện của Tí.

- Trả lời số quyển truyện của Tí bằng một phần mấy số quyển truyện của Tôm.

Lời giải chi tiết:

Tí có số quyển truyện là:

18 – 12 = 6 (quyển)

Số quyển truyện của Tôm gấp số quyển truyện của Tí số lần là:

18 : 6 = 3 (lần)

Số quyển truyện của Tí bằng \(\dfrac{1}{3}\) số quyển truyện của Tôm.

Đáp số: \(\dfrac{1}{3}\).

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 59 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay