Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 24, 25, 26


Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 6 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 24, 25, 26 với lời giải chi tiết. Câu 5. Đặt tính rồi tính : 68 : 2 39 : 3 ....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

 Đặt tính rồi tính: 

68 : 2 39 : 3
44 : 4 45 : 5

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính phép chia số có hai chữ số cho số có một chữ số.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Quan sát tranh vẽ, điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a)

 

Có 5 quả táo chia đều cho 2 bạn, mỗi bạn được ….. quả táo, còn thừa ….. quả táo.

Ta viết: 5 : 2 = …. (dư …)

b)

Có 10 chiếc bánh chia đều vào 3 đĩa, mỗi đĩa có ….. chiếc bánh, còn thừa ….. chiếc bánh

Ta viết: 10 : 3 = ….. (dư …)

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia rồi viết kết quả và số dư vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) Có 5 quả táo chia đều cho 2 bạn, mỗi bạn được 2 quả táo, còn thừa 1 quả táo.

Ta viết: 5 : 2 = 2 (dư 1)

b) Có 10 chiếc bán chia đều vào 3 đĩa, mỗi đĩa có 3 chiếc bánh, còn thừa 1 chiếc bánh.

Ta viết: 10 : 3 = 3 (dư 1)

Câu 3

Đặt tính rồi tính, sau đó ta viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

15 : 2

15 : 2 = ….. (dư…)

25 : 3

25 : 3 = ….. (dư…)

47 : 5

47 : 5 = ….. (dư…)

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia có dư rồi viết theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Giải bài toán: Gà nhà em đẻ được 20 quả trứng, mẹ em đã lấy \(\dfrac{1}{4}\)số trứng đó để làm thức ăn. Hỏi mẹ em đã lấy mấy quả trứng để làm thức ăn?

Phương pháp giải:

Muốn tính số quả trứng mẹ đã lấy để làm thức ăn thì ta lấy số trứng chia cho 4.

Lời giải chi tiết:

Mẹ em đã lấy số quả trứng để làm thức ăn là:

                  20 : 4 = 5 (quả)

                                 Đáp số: 5 quả.

Vui học

Thế giới động vật thật kì diệu. Có loài không bao giờ biết ngủ như cá heo Dall nhưng cũng có loài ngủ đến hết gần cả thời gian sinh sống. Hoẵng ngủ khoảng 4 tiếng một ngày, nếu lấy thời gian ngủ của hoẵng gấp lên 3 lần rồi cộng thêm 2 giờ nữa thì sẽ ra số giờ ngủ của loài mèo trong một ngày. Nhưng con lười thì còn ngủ nhiều hơn cả mèo, thời gian ngủ trong một ngày của nó nhiều hơn 4 lần thời gian ngủ trong một ngày của hoẵng cộng thêm 3 giờ đồng hồ. Em hãy tính số giờ ngủ của mèo, số giờ ngủ của lười trong một ngày nhé.

Phương pháp giải:

- Tìm thời gian ngủ của mèo trong một ngày bằng cách lấy số giờ ngủ của hoẵng gấp lên 3 lần rồi cộng thêm 2.

- Tìm thời gian ngủ của lười bằng cách lấy số giờ ngủ của hoẵng gấp lên 4 lần rồi cộng thêm 3.

Lời giải chi tiết:

Một ngày mèo ngủ số giờ đồng hồ là:

4 × 3 + 2 = 14 (giờ)

Một ngày lười ngủ số giờ là:

4 × 4 + 3 = 19 (giờ)

        Đáp số: Mèo: 14 giờ; Lười: 19 giờ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 13 phiếu
  • Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 23, 24

    Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 6 câu 1, 2, 3, 4 trang 23, 24 với lời giải chi tiết. Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm ...

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay