Bài 1, 2, 3 trang 117 SGK Toán 3


Giải bài 1, 2, 3 trang 117 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính :

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Có 1648 gói bánh được chia đều vào 4 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu gói bánh ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm lời giải ta lấy số gói bánh của 4 thùng chia cho 4.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

4 thùng: 1648 gói bánh

1 thùng: ? gói bánh

Bài giải

Mỗi thùng có số gói bánh là :

1648 : 4 = 412 (gói)

Đáp số: 412 gói.

Bài 3

Tìm \(x\) :

a) \(x   \times 2 = 1846\)           b) \(3 \times x = 1578\)

Phương pháp giải:

Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số còn lại.

Lời giải chi tiết:

a)  \(x   \times 2 = 1846\)

              \(x= 1846 : 2\)

              \(x= 923\)

b)  \(3 \times x = 1578\) 

             \(x = 1578 : 3\)

             \(x = 526\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 501 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay