Bài 1, 2, 3 trang 117 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.4 trên 22 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 117 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Đề bài

1. Tính:

2. Có 1648 gói bánh được chia đều vào 4 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu gói bánh ?

3. Tìm \(x\) :

a) \(x   \times 2 = 1846\)                              b) \(3 \times x = 1578\)

 


Lời giải chi tiết

1.

2.

Số gói bánh có trong mỗi thùng là :

1648 : 4 = 412 (gói)

Đáp số: 412 gói.

3. 

 a)  \(x   \times 2 = 1846\)

       \(x\quad       = 1846 : 2\)

       \(x\quad       = 923\)

b)  \(3 \times x = 1578\) 

                  \(x = 1578 : 3\)

                  \(x = 526\)

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số