Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 33, 34


Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 9 câu 1, 2, 3, 4 trang 33, 34 với lời giải chi tiết. Câu 1. Viết góc (vuông, không vuông), tên đỉnh và cạnh của các góc vào chỗ chấm ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết góc (vuông, không vuông), tên đỉnh và cạnh của các góc vào chỗ chấm:

Phương pháp giải:

- Xác định góc vuông và góc không vuông bằng ê ke.

- Đọc tên đỉnh và hai cạnh của góc đó rồi điền vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Dùng ê ke để nhận biết góc vuông của hình dưới đây rồi đánh dấu vào góc vuông:

Phương pháp giải:

- Đặt ê ke, một cạnh góc vuông của ê ke trùng với một cạnh của góc, nếu cạnh còn lại của góc trùng với cạnh còn lại của góc vuông trên ê ke thì góc đó là góc vuông.

Lời giải chi tiết:

Hình đã cho có 2 góc vuông, em có thể kí hiệu vào đỉnh của góc như sau:

Câu 3

a) Quan sát các góc:

b) Viết tiếp vào chỗ chấm tên đỉnh và cạnh của:

Các góc vuông: …..

Các góc không vuông: …..

Phương pháp giải:

- Xác định góc vuông và góc không vuông bằng ê ke.

- Đọc tên đỉnh và hai cạnh của góc đó viết vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

b) Các góc vuông:

- Góc vuông đỉnh N cạnh NM, NP

- Góc vuông đỉnh Q cạnh QP, QR.

Các góc không vuông:

- Góc không vuông đỉnh B; cạnh BA, BC

- Góc không vuông đỉnh E; cạnh ED; EG.

Câu 4

a) Viết tiếp vào chỗ chấm:

 

Hình trên có ….. góc vuông.

b) Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Phương pháp giải:

a) Dùng ê ke kiểm tra các góc tại 4 đỉnh rồi đếm số lượng góc vuông.

b) Dùng ê ke kiểm tra các góc trong từng hình rồi điền Đ hoặc S vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) Hình bên có 2 góc vuông (Góc vuông tại đỉnh A và đỉnh D)

b)

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 15 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay