Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 21, 22


Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 24 câu 1, 2, 3, 4 trang 21, 22 với lời giải chi tiết. Câu 1. Đặt tính rồi tính ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đặt tính rồi tính:

\(\begin{array}{l}2715 \times 3\\1568 \times 6\\412 \times 8\\847 \times 2\end{array}\)

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính các phép toán nhân, chia.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Tính rồi viết kết quả vào chỗ chấm:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số rồi viết theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Đặt tính rồi tính :

9750 : 6                             8905 : 5

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số rồi viết theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Một cơ sở sản xuất cần đóng 1652kg gạo vào túi, mỗi túi đựng 5kg. Hỏi để đóng hết số gạo đó vào đầy các túi như thé thì cần ít nhất bao nhiêu túi và túi cuối cùng đựng bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia \(1652\)kg cho \(5\) để tìm số túi cần dùng. Nếu phép chia có dư thì cần thêm một túi để đựng số ki-lô-gam gạo còn dư.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(1652 : 5 = 330\) (dư \(2\))

Vậy cần ít nhất số túi để đựng hết số thức ăn trên là:

                  \(330 + 1 = 331\) (túi)

Túi cuối cùng đựng số ki-lô-gam thức ăn còn dư nên đựng \(2\)kg.

Đáp số: \(331\) túi và \(2\)kg ở túi cuối cùng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 115 phiếu
  • Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 22, 23

    Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 24 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 22, 23 với lời giải chi tiết. Câu 6. Với 4 que tính, em có thể xếp được bao nhiêu chữ số La Mã ? Đó là số nào ? ...

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay