Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 23, 24


Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 6 câu 1, 2, 3, 4 trang 23, 24 với lời giải chi tiết. Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

\(\dfrac{1}{3}\) của 15m là …..

\(\dfrac{1}{5}\)của 50 kg là …..

\(\dfrac{1}{2}\)của 12 giờ là …..

\(\dfrac{1}{4}\)của 20l  là …..

\(\dfrac{1}{6}\) của 30 phút là …..

\(\dfrac{1}{5}\) cuar 30 ngày là …..

Phương pháp giải:

Muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số ta lấy số đó chia cho số phần.

Ví dụ: \(\dfrac{1}{3}\) của 15 m được tìm bằng cách lấy 15 m: 3 = 5m

Vậy \(\dfrac{1}{3}\) của 15 m là 5 m.

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{1}{3}\) của 15m là 5m

\(\dfrac{1}{4}\) của 20l là 5l

\(\dfrac{1}{5}\) của 50kg là 10kg

\(\dfrac{1}{6}\) của 30 phút là 5 phút

\(\dfrac{1}{2}\) của 12 giờ là 6 giờ

\(\dfrac{1}{5}\) của 30 ngày là 6 ngày

Câu 2

 Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Đây là số kẹo của bạn Hoa. Em đếm xem có đúng 30 chiếc không nhé.

 

a) \(\dfrac{1}{2}\)số kẹo là ….. chiếc kẹo.    

b) \(\dfrac{1}{3}\)số kẹo là ….. chiếc kẹo.

c) \(\dfrac{1}{5}\)số kẹo là ….. chiếc kẹo.

d) \(\dfrac{1}{6}\)số kẹo là ….. chiếc kẹo.

Phương pháp giải:

- Đếm số kẹo trong hình đã cho.

- Lấy số vừa tìm được chia cho số phần của từng câu rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Hình đã cho có 30 chiếc kẹo.

a) \(\dfrac{1}{2}\) số kẹo là 15 chiếc kẹo

b) \(\dfrac{1}{3}\) số kẹo là 10 chiếc kẹo

c) \(\dfrac{1}{5}\) số kẹo là 6 chiếc kẹo

d) \(\dfrac{1}{6}\) số kẹo là 5 chiếc kẹo

Câu 3

Tính:

46 : 2 63 : 3
84 : 4 55 : 5

Phương pháp giải:

Đặt tính và tính phép chia số có hai chữ số cho số có một chữ số.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Giải bài toán: Khuê đi bộ từ nhà đến trường hết \(\dfrac{1}{3}\)giờ. Hỏi Khuê đi bộ từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút.

Phương pháp giải:

- Đổi 1 giờ bằng bao nhiêu phút.

- Tìm \(\dfrac{1}{3}\) của số vừa đổi bằng cách lấy số đó chia cho 3.

Lời giải chi tiết:

1 giờ = 60 phút

Khuê đi bộ từ nhà đến trường hết số phút là:

60 : 3 = 20 (phút)

Đáp số: 20 phút.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt,bứt phá điểm 9,10. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.