Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 43, 44


Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 12 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 43, 44 với lời giải chi tiết. Câu 5. Đọc bảng chia 8, viết số thích hợp vào chỗ chấm ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đọc bảng chia 8, viết số thích hợp vào chỗ chấm:

\(\begin{array}{l}16:8 =  \ldots \\24:8 =  \ldots \\64:8 =  \ldots \end{array}\)

\(\begin{array}{l}32:8 =  \ldots \\56:8 =  \ldots \\72:8 =  \ldots \end{array}\)

\(\begin{array}{l}80:8 =  \ldots \\40:8 =  \ldots \end{array}\)

\(\begin{array}{l}48:8 =  \ldots \\8:8 =  \ldots \end{array}\)

Phương pháp giải:

Nhẩm bảng chia 8 rồi điền kết quả vào chỗ chấm

Lời giải chi tiết:

16 : 8 = 2

24 : 8 = 3

64 : 8 = 8

32 : 8 = 4

56 : 8 = 7

72 : 8 = 9

80 : 8 = 10

40 : 8 = 5

48 : 8 = 6

8 : 8 = 1

Câu 2

 Quan sát hình vẽ dưới đây rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Có tất cả ….. con thỏ bông.

Nếu chia đều số thỏ bông trên cho 3 bạn thì mỗi bạn được ….. con thỏ bông.

Phương pháp giải:

- Đếm số thỏ bông trong hình đã cho.

- Chia số thỏ bông đó cho 3 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Có tất cả 24 con thỏ bông.

Nếu chia số thỏ bông trên cho 3 bạn thì mỗi bạn được 8 con thỏ bông.

Câu 3

Viết số thích hợp vào ô trống:

Số lớn

12

25

32

63

56

24

Số bé

4

5

8

9

7

4

Số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị?

8

 

 

 

 

 

Số lớn gấp mấy lần số bé?

3

 

 

 

 

 

Phương pháp giải:

- Tìm số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị bằng cách lấy số lớn trừ số bé.

- Tìm số lớn gấp số bé mấy lần bằng cách lấy số lớn chia cho số bé.

Lời giải chi tiết:

Số lớn

12

25

32

63

56

24

Số bé

4

5

8

9

7

4

Số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị?

8

20

24

54

49

20

Số lớn gấp mấy lần số bé?

3

5

4

7

8

6

Câu 4

Giải bài toán: Cửa hàng cô Hương thu mua được 208kg chè, sau khi đã bán 128kg, số chè còn lại cô Hương chia đều vào 8 túi. Hỏi mỗi túi đựng bao nhiêu ki-lô-gam chè?

- Tìm khối lượng chè còn lại sau khi bán 128 kg.

- Tính khối lượng chè của mỗi túi bằng kết quả của phép chia số vừa tìm được với 8.

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số chè còn lại sau khi bán 128kg ta lấy khối lượng chè ban đầu trừ đi khối lượng chè đã bán.

- Lấy khối lượng chè còn lại vừa tìm được chia cho 8.

Lời giải chi tiết:

Sau khi bán, cửa hàng cô Hương còn lại số ki-lô-gam chè là:

208 – 128 = 80 (kg)

Mỗi túi đựng số ki-lô-gam chè là:

80 : 8 = 10 (kg)

Đáp số: 10 kg.

Vui học

Quan sát hình vẽ sau:

 

Biết rằng kangaroo mẹ có thể nhảy mỗi bước 16m, còn kangaroo con có thể nhảy mỗi bước 8m. Hỏi kangaroo con, kangaroo mẹ, mỗi con phải nhảy bao nhiêu bước để hết đoạn đường 80m?

Phương pháp giải:

- Tìm số bước của kangaroo con bằng cách lấy độ dài đoạn đường chia cho độ dài của một bước.

- Số bước của kangaroo mẹ bằng một nửa số bước của kangaroo con nên tìm số bước của kangaroo mẹ bằng số bước kangaroo con chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

Kangaroo con cần nhảy số bước để hết đoạn đường là:

80 : 8 = 10 (bước)

Vì 16m gấp 8 m hai lần nên số bước của kangaroo mẹ bằng một nửa số bước của kangaroo con.

Số bước của kangaroo mẹ để nhảy hết đoạn đường đó là:

10 : 2 = 5 (bước)

Đáp số: Kangaroo con: 10 bước

             Kangaroo mẹ: 5 bước.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 16 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.