Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 14, 15


Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 22 câu 1, 2, 3, 4 trang 14, 15 với lời giải chi tiết. Câu 1. Xem lịch năm 2019 rồi viết vào chỗ chấm cho thích hợp...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Xem lịch năm 2019 rồi viết vào chỗ chấm thích hợp :

a) Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 vào thứ .....

b) Ngày Quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 vào thứ .....

c) Ngày 31 tháng 12 vào thứ ......

d) Các ngày thứ bảy trong tháng 3 là những ngày ......

Phương pháp giải:

Em xem lịch, tìm đế ngày, tháng thích hợp rồi điền vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 vào thứ sáu.

b) Ngày Quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 vào thứ bảy.

c) Ngày 31 tháng 12 vào thứ ba.

d) Các ngày thứ bảy trong tháng 3 là những ngày 2/3; 9/3; 16/3; 23/3; 30/3

Câu 2

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :

a) Các bán kính của hình tròn tâm O bên dưới là : ....

b) Đường kính của hình tròn tâm O bên dưới là : ....

Phương pháp giải:

- Bán kính : Đoạn thẳng nối tâm với một điểm nằm trên đường tròn.

- Đường kính : Đoạn thẳng đi qua tâm, nối hai điểm nằm trên đường tròn.

Lời giải chi tiết:

a) Các bán kính của hình tròn tâm O bên dưới là : OA; OB; OC.

b) Đường kính của hình tròn tâm O bên dưới là : AB.

Câu 3

Vẽ hình tròn có:

a) Tâm I, bán kính 3cm.

b) Tâm O, đường kính 2cm.

Phương pháp giải:

Dùng com-pa, vẽ hình tròn theo yêu cầu:

- Chấm một điểm để đánh dấu tâm của hình tròn.

- Mở com-pa, đo một khoảng giữa hai chân bằng bán kính đã cho.

- Đặt một chân cố định trùng với tâm, chân còn lại quay một vòng sẽ được một hình tròn cần vẽ.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Viết tiếp vào chỗ chấm:

 

Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn bé lần lượt là: ……

Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn lớn lần lượt là: ……

Phương pháp giải:

Đọc tên tâm, bán kính, đường kính của hình tròn lớn và hình tròn bé trong hình đã cho.

Lời giải chi tiết:

Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn bé lần lượt là: tâm B; bán kính BA, BC và đường kính AC.

Tâm, bán kính, đường kính của hình bé lớn lần lượt là: tâm C; bán kính CA, CD và đường kính AD.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 52 phiếu
  • Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 15, 16, 17

    Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 22 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 15, 16, 17 với lời giải chi tiết. Câu 5. Vẽ hình theo mẫu sau rồi tô màu trang trí cho hình vẽ được ...

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay