Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 47, 48


Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 31 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 47, 48 với lời giải chi tiết. Câu 8. Có 12 480l nước mắm, số lít nước mắm bằng ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 5

Tính rồi viết kết quả vào chỗ chấm :

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số.

Lời giải chi tiết:

Câu 6

Viết số thích hợp vào ô trống:

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

41 568

4

 

 

37 642

5

 

 

52 371

7

 

 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia số bị chia cho số chia rồi điền vào chỗ trống giá trị của thương và số dư.

Lời giải chi tiết:

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

41 568

4

10 392

0

37 642

5

7528

2

52 371

7

7481

4

Câu 7

Tính nhẩm:
\(\begin{array}{l}
24000:8 = \ldots \\
48000:6 = \ldots \\
56000:7 = \ldots \\
12000:3 = \ldots
\end{array}\)

Phương pháp giải:

Nhẩm phép chia số hàng chục nghìn và hàng nghìn với số chia rồi viết vào tận cùng của kết quả vừa tìm được 3 chữ số 0.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
24000:8 = 3000 \\
48000:6 = 8000 \\
56000:7 = 8000 \\
12000:3 = 4000 
\end{array}\)

Câu 8

Có 12 480 l dầu ăn và nước mắm, số lít nước mắm bằng \(\dfrac{1}{3}\) tổng số lít dầu ăn và nước mắm. Hỏi có bao nhiêu lít dầu ăn, bao nhiêu lít nước mắm ?

Phương pháp giải:

- Tính số lít nước mắm : Lấy tổng số lít dầu ăn và nước mắm chia cho 3.

- Tính số lít dầu ăn : Lấy tổng số lít nước mắm và dầu ăn đã biết trừ đi số lít nước mắm vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

Có số lít nước mắm là :

12 480 : 3 = 4160 (lít)

Có số lít dầu là :

12 480 - 4160 = 8320 (lít)

Đáp số : 8320 lít dầu ăn; 4160 lít nước mắm.

Vui học

Quan sát hình vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Hòa cầm 100 000 đồng đi mua hoa quả, nếu:

a) Mua 1kg nho và 1kg cam thì phải trả số tiền là ………., còn thừa ……….

b) Mua 2kg cam và nửa kg táo thì phải trả số tiền là ………., còn thừa ……….

c) Mua 1kg cam, nửa kg táo và nửa kg nho thì phải trả số tiền là ………., còn thừa ……….

Phương pháp giải:

a) Tính số tiền cần dùng để mua 1 kg nho và 1 kg cam.

     Tìm số tiền còn thừa.

b) Tương tự câu a, tìm số tiền của 2kg cam và nửa kg táo rồi tìm tiền thừa.

c) Tương tự câu a, tìm số tiền để mua 1kg cam, nửa kg táo và nửa kg nho rồi tìm số tiền thừa.

Chú ý : Số tiền trả khi mua nửa kg bằng số tiền khi mua 1 kg chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

a) Mua 1 kg nho và 1 kg cam thì phải trả số tiền là:

60 000 + 30 000 = 90 000 (đồng)

Nếu trả 100 000 đồng thì còn thừa số tiền là:

100 000 – 90 000 = 10 000 (đồng)

b) Mua 2kg cam và nửa kg táo thì phải trả số tiền là:

30 000 × 2 + 50 000 : 2 = 85 000 (đồng)

Nếu trả 100 000 đồng thì còn thừa số tiền là:

100 000 – 85 000 = 15 000 (đồng)

c) Mua 1kg cam, nửa kg táo và nửa kg nho thì phải trả số tiền là:

30 000 + 50 000 : 2 + 60 000 : 2 = 85 000 (đồng)

Số tiền còn thừa là:

100 000 – 85 000 = 15 000 (đồng).

Vậy em điền các số như sau :

a) Mua 1kg nho và 1kg cam thì phải trả số tiền là 90 000 đồng, còn thừa 10 000 đồng.

b) Mua 2kg cam và nửa kg táo thì phải trả số tiền là 85 000 đồng, còn thừa 15 000 đồng.

c) Mua 1kg cam, nửa kg táo và nửa kg nho thì phải trả số tiền là 85 000 đồng, còn thừa 15 000 đồng.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 26 phiếu
  • Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 46

    Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 31 câu 1, 2, 3, 4 trang 46 với lời giải chi tiết. Câu 1. Đặt tính rồi tính ...

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.