Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 56, 57


Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 34 câu 1, 2, 3, 4 trang 56, 57 với lời giải chi tiết. Câu 1. Đặt tính rồi tính ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đặt tính rồi tính:

\(\begin{array}{l}51783 + 9144\\52618 - 27354\\4317 \times 5\\25848:8\end{array}\)

Phương pháp giải:

Đặt tính và tính các phép tính trong phạm vi 100 000.

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{51783}\\{9144}\end{array}}}{{\,\,\,\,60927}}\)

\(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{r}}{52618}\\{27354}\end{array}}}{{\,\,\,\,25264}}\)

\(\dfrac{{ \times \begin{array}{*{20}{r}}{4317}\\5\end{array}}}{{\,\,\,\,21585}}\)

 

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Một cửa hàng có 12 800 \(\ell\) dầu, đã bán \(\dfrac{1}{4}\) số lít dầu đó. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu lít dầu ?

Phương pháp giải:

- Tìm số lít dầu đã bán.

- Tìm số lít dầu còn lại.

Lời giải chi tiết:

Cửa hàng đã bán được số lít dầu là:

\(12 800: 4 = 3200\) (\(\ell\))

Cửa hàng còn lại số lít dầu là:

\(12800 – 3200 = 9600\) (\(\ell\))

Đáp số: \(9600\) \(\ell\).

Câu 3

Viết vào chỗ chấm cho thích hợp :

a) Đồng hồ bên chỉ ... giờ.

b) 4m 5cm = .... cm.

c) 20 000 đồng = 15 000 đồng + .... đồng

Phương pháp giải:

- Đọc giờ đồng hồ đang chỉ rồi điền vào chỗ trống.

- Nhẩm các đơn vị đo độ dài và kiến thức về tiền Việt Nam rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) Đồng hồ bên chỉ 9 giờ 18 phút.

b) 4m 5cm = 405 cm.

c) 20 000 đồng = 15 000 đồng + 5 000 đồng

Câu 4

Viết đơn vị đo kg, g thích hợp vào chỗ chấm: 

Con bò cân nặng 200 ...

Quả táo cân nặng 350 ...

Bạn Hoa cân nặng 28 ...

Phương pháp giải:

Dựa vào các trường hợp trong thực tế rồi điền đơn vị kg hay g vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Con bò cân nặng 200 kg

Quả táo cân nặng 350 g

Bạn Hoa cân nặng 28 kg.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 15 phiếu
  • Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 57, 58, 59

    Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 34 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 57, 58, 59 với lời giải chi tiết. Câu 5. Quan sát các hình dưới đây, viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp...

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.