Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 33, 34


Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 27 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 33, 34 với lời giải chi tiết. Câu 1. Viết vào ô trống cho thích hợp...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 5

Viết vào ô trống cho thích hợp :

Phương pháp giải:

- Viết số từ cách đọc cho trước : Xác định giá trị của các hàng rồi viết số có 5 chữ số tương ứng.

- Đọc lần lượt từ trái sang phải, mỗi chữ số tương ứng với một hàng: Hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Câu 6

Viết vào chỗ chấm cho thích hợp :

a) Số 72 040 đọc là .........

b) Số 60 500 đọc là .........

c) Số 20 007 đọc là .........

Phương pháp giải:

Đọc giá trị các hàng và tên hàng tương ứng theo thứ tự lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) Số 72 040 đọc là Bảy mươi hai nghìn không trăm bốn mươi.

b) Số 60 500 đọc là Sáu mươi nghìn năm trăm.

c) Số 20 007 đọc là Hai mươi nghìn không trăm linh bảy.

Câu 7

Viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải:

- Số liền trước của số A thì bé hơn A một đơn vị.

- Số liền sau của số A thì lớn hơn A một đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Câu 8

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 28 000; 29 000; ...; ...; ...; 33 000; ...

b) 27 657; 27 658; ...; ...; ...; 27 662; ...

c) 35 600; 35 700; ...; 35 900; ...; ...

d) Số lớn nhất có 5 chữ số lẻ khác nhau là : ...

e) Số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau là : ...

g) Số lớn nhất có 5 chữ số là : ...

Phương pháp giải:

a, b, c : Xác định khoảng cách của 2 số liên tiếp, đếm cách rồi điền số còn thiếu vào chỗ chấm.

d, e, g : Điền số thích hợp, thỏa mãn đề bài vào ô trống.

- Số lẻ là số có chữ số hàng đơn vị bằng một trong các chữ số : 1; 3; 5; 7; 9.

- Số chẵn là số có chữ số hàng đơn vị bằng một trong các chữ số : 0; 2; 4; 6; 8.

Lời giải chi tiết:

a) 28 000; 29 000; 30000; 31000; 32000; 33000; 34000. (Đếm cách 1000, bắt đầu từ 28 000)

b) 27 657; 27 658; 27659; 27660; 27661; 27 662; 27663. (Đếm cách 1 đơn vị, bắt đầu từ 27657)

c) 35 600; 35 700; 35800; 35 900; 36000; 36100 (Đếm cách 100 đơn vị, bắt đầu từ 35600)

d) Số lớn nhất có 5 chữ số lẻ khác nhau là : 97531

e) Số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau là : 10234

g) Số lớn nhất có 5 chữ số là : 99999

Vui học

Một đêm ca nhạc tổ chức tại một rạp hát có 4000 chỗ ngồi, đã có khoảng 2800 người đến nghe ca nhạc.

Rạp hát đó còn khoảng ... chỗ chưa có người ngồi.

Phương pháp giải:

Muốn tìm lời giải ta lấy tổng số chỗ ngồi trừ đi số chỗ ngồi đã có người.

Lời giải chi tiết:

Rạp hát đó còn khoảng 1200 chỗ chưa có người ngồi.

(Vì 4000 - 2800 = 1200)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu
  • Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 32, 33

    Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 27 câu 1, 2, 3, 4 trang 32, 33 với lời giải chi tiết. Câu 1. Viết vào ô trống cho thích hợp (theo mẫu) ...

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay