Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 48


Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 14 câu 1, 2, 3, 4 trang 48 với lời giải chi tiết. Câu 1. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp : a) 237g + 43g = ... ; 90g - 56g = ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

\(\begin{array}{l}9:9 =  \ldots \\36:9 =  \ldots \end{array}\)

\(\begin{array}{l}27:9 =  \ldots \\45:9 =  \ldots \end{array}\)

\(\begin{array}{l}0:9 =  \ldots \\90:9 =  \ldots \end{array}\)

\(\begin{array}{l}72:9=  \ldots \\54:9 =  \ldots \end{array}\)

Phương pháp giải:

- Nhẩm lại bảng chia 9 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

9 : 9 = 1

36 : 9 = 4

27 : 9 = 3

45 : 9 = 5

0 : 9 = 0

90 : 9 = 10

72 : 9 = 8

54 : 9 = 6

Bài 2

Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) 237g + 43g =…

90g – 56g =…

100g – 35g + 27g =…

b) \(60g \times 5 =  \ldots \)

84g : 4 =…


Phương pháp giải:

- Thực hiện phép tính các số.

- Viết lại đơn vị đo vào kết quả.

Lời giải chi tiết:

a) 237g + 43g = 280g

90g – 56g = 34g

100g – 35g + 27g = 92g

b) 60g × 5 = 300g

84g : 4 = 21g

Bài 3

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

 

Quả đu đủ cân nặng hơn quả táo bao nhiêu gam?

A. 250g

B. 350g

C. 450g

D. 650 g

Phương pháp giải:

- Đọc cân nặng của quả đu đủ và quả táo trong hình vẽ.

- Lấy khối lượng quả đu đủ trừ đi khối lượng của quả táo rồi chọn đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Quả táo nặng 200g và quả đu đủ nặng 450g.

Quả đu đủ nặng hơn quả táo số ki-lô-gam là:

450 – 200 = 250 (g)

Đáp án cần chọn là A.

Bài 4

Giải bài toán: Hôm nay đội đồng diễn của nhà trường đang tập, do vắng một bạn nên chỉ có ba hàng, mỗi hàng 9 bạn và còn một hàng chỉ có 8 bạn. Hỏi hôm nay đội đồng diễn có bao nhiêu bạn đang tập?

Phương pháp giải:

- Tính giá trị tổng của ba hàng, mỗi hàng 9 người và một hàng 8 người.

Lời giải chi tiết:

Số bạn học sinh ở ba hàng, mỗi hàng 9 bạn là:

9 × 3 = 27 (bạn)

Hôm nay đội đồng diễn có số bạn đang tập là:

27 + 8 = 35 (bạn)

Đáp số: 35 bạn.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 39 phiếu
  • Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 49, 50, 51

    Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 14 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 49, 50, 51 với lời giải chi tiết. Câu 5. Giải bài toán : Một hộp có 1kg sữa bột, mẹ đã cho em bé dùng 200g. Số sữa còn lại được chia đều vào 4 hộp nhỏ...

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.