Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 18


Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 23 câu 1, 2, 3, 4 trang 18 với lời giải chi tiết. Câu 4. Mỗi ngày đội thợ thủ công làm được 1030 sản phẩm. Hỏi sau một tuần đội thợ thủ công đó làm được ....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đặt tính rồi tính:

\(\begin{array}{l}3072 \times 3\\2324 \times 4\\1709 \times 5\\1208 \times 7\end{array}\)

Phương pháp giải:

- Đặt tính nhân.

- Lấy thừa số thứ hai nhân với từng chữ số của thừa số thứ nhất theo thứ tự từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Đặt tính rồi tính:

\(\begin{array}{l}4638 \times 2\\1016 \times 5\\1609 \times 6\\1021 \times 8\end{array}\)

Phương pháp giải:

- Đặt tính nhân.

- Lấy thừa số thứ hai nhân với từng chữ số của thừa số thứ nhất theo thứ tự từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Tìm \(x\)

\(x:5 = 1618\)

\(x:4 = 1327\)

Phương pháp giải:

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}x:&5 = 1618\\ &x= 1618 \times 5\\&x = 8090\end{array}\) 

\(\begin{array}{l}x:&4 = 1327\\&x = 1327 \times 4\\&x = 5308\end{array}\)

Câu 4

Một ngày đội thở thủ công làm được 1030 sản phẩm. Hỏi sau một tuần đội thở thủ công đó làm được tất cả bao nhiêu sản phẩm ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm lời giải ta lấy số sản phẩm làm trong 1 ngày nhân với số ngày trong một tuần.

Lời giải chi tiết:

Sau một tuần đội thợ thủ công đó làm được tất cả số sản phẩm là:

           \(1030 × 7 = 7210\) (cây)

                            Đáp số: \(7210\) cây.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 48 phiếu
  • Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 19, 20

    Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 23 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 19, 20 với lời giải chi tiết. Câu 7. Bốn xe tải chở 1368 thùng hàng về kho. Biết rằng mỗi xe chở số thùng hàng như nhau...

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay