Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 60, 61 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Quan sát hình 8.1 và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: 

Hình 8.1. Xác định phương hướng bằng quan sát Mặt Trời mọc

Câu 1. Từ O đến A là hướng

A. đông.

B. tây.

C. nam.

D. bắc.

Câu 2. Từ O đến B là hướng

A. đông nam.

B. tây nam.

C. đông.

D. nam.

Câu 3. Từ O đến C là hướng

A. tây bắc.

B. tây.

C. bắc.

D. đông bắc.

Câu 4. Từ O đến D là hướng

A. tây.

B. nam.

C. bắc.

D. đông.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Quan sát hình 8.1, xác định hướng Mặt Trời mọc trước mặt (hướng đông) là O đến A.

- Phía sau lưng, từ O đến Chướng tây.

- Phía bên tay phải, từ O đến Bhướng nam.

- Phía bên tay trái, từ O đến Dhướng bắc.

Lời giải chi tiết

Câu 1. A.

Câu 2. D.

Câu 3. B.

Câu 4. C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu