Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 58, 59 sách bài tập Địa lí 6 Cánh diều


Đề bài

Quan sát hình sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 5:

Hình 7.1. Sơ đồ chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các mùa ở bán cầu Bắc

Câu 1. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng

A. từ bắc đến nam.

C. từ nam đến bắc.

C. từ tây sang đông.

D. từ đông sang tây.

Câu 2. Trong quá trình chuyển động quanh Mặt Trời

A. trục của Trái Đất luôn nghiêng và đổi hướng.

B. trục Trái Đất luôn nghiêng và thay đổi góc liên tục theo chiều chuyển động.

C. trục của Trái Đất luôn nghiêng và không đổi hướng.

D. trục của Trái Đất lúc ngả nhiều về phía đông, lúc lại ngả nhiều về phía tây.

Câu 3. Từ ngày 21-3 đến trước ngày 22-6 là mùa nào của bán cầu Nam?

A. Mùa hạ.

C. Mùa đông.

B. Mùa thu.

D. Mùa xuân.

Câu 4. Từ sau ngày 22-12 đến trước ngày 21-3 là mùa nào của bán cầu Nam?

A. Mùa xuân.

C. Mùa thu.

B. Mùa đông.

D. Mùa hạ.

Câu 5. Trong các ý sau, ý nào đúng?

A. Ngày 22-6, bán cầu Nam ngả về phía Mặt Trời.

B. Ngày 21-3 và ngày 23-9, bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời.

C. Ngày 22-12, bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời.

D. Ngày 22-6, bán cầu Bắc nhận được nhiều ánh sáng và nhiệt hơn bán cầu Nam.

E. Ngày 21-3, cả hai bán cầu đều nhận được ánh sáng và nhiệt như nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Câu 1. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng từ tây sang đông.

Câu 2. Trong quá trình chuyển động quanh Mặt Trời trục của Trái Đất luôn nghiêng và không đổi hướng.

Câu 3. Từ ngày 21-3 đến trước ngày 22-6 là mùa thu của bán cầu Nam.

Câu 4. Từ sau ngày 22-12 đến trước ngày 21-3 là mùa hạ của bán cầu Nam.

Câu 5.

- Ngày 22-6, bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời.

- Ngày 21-3 và ngày 23-9, không bán cầu nào ngả về phía Mặt Trời.

- Ngày 22-12, bán cầu Nam ngả về phía Mặt Trời.

- Ngày 22-6, bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời nhận được nhiều ánh sáng và nhiệt hơn bán cầu Nam.

- Ngày 21-3, cả hai bán cầu đều nhận được ánh sáng và nhiệt như nhau.

Lời giải chi tiết

Câu 1. B.

Câu 2. C.

Câu 3. B.

Câu 4. D.

Câu 5. D, E.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu